A Mika Sándor Egyesületet a történettudomány és társtudományai nemzeti elkötelezettségű művelésére szövetkezett volt és jelenlegi bölcsészhallgatókként alapítottuk, azzal a céllal, hogy ezen keretek között az Eötvös Collegiumból kikerülve is, közösen folytassunk tudományos, kulturális, oktatási, hagyományőrző és ismeretterjesztő tevékenységet. Mintául a történelmi Eötvös Collegium nevelési eszményeit és tudományos elköteleződését tekintjük.

Az Egyesületnek célja továbbá minden olyan nemzeti, tudományos és kulturális törekvés támogatása, amely egyéni kutatások és közösségi programok keretében, a tagok kutatási területének megfelelő bármely alkalmas intézményben a történelem és társtudományai művelésére irányul, segítve az országhatárokon átívelő együttműködéseket is.

Fontosabb tevékenységi köreink és terveink:

 • KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
  A magyarországi és határon túli magyar kulturális örökség fejlesztése és népszerűsítése; kiállítások rendezése; diák- és néprajzi hagyományok ápolása.
 • OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
  Ismeretterjesztő kiadványok, előadások kiadása, szervezése; tudományos előadássorozatok, szemináriumok rendezése; tanulmányi versenyek lebonyolítása; oktatáskiegészítő tevékenység végzése.
 • KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG
  A történettudomány és társtudományainak művelése, az ehhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása; tudományszervezés; konferenciák, viták rendezése; szakmai kiadványok megjelentetése; a Magyar Herold forrásközlő sorozat szerkesztése és kiadása; felsőoktatási kutatói ösztöndíjak alapítása; kutatói pályázatok kiírása; kutatás-finanszírozás.
 • NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
  Nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása; határon túli magyar tudományos intézetekkel való együttműködés; kárpát-medencei és külföldi tanulmányi kirándulások szervezése.