Athleta Patriae – Szent László király emlékezete

Szabadegyetemünk nyolcadik nyilvános ülésszaka 2018. május 15-én, kedden este 6-kor lesz, a  Hitel folyóirattal közös szervezésben.

A magyar múlt legnépszerűbb alakja Európa-szerte valaha Szent László lovagkirály volt, aki egyedülállóan egyesítette személyében és eszményében a nemzeti vonásokat a szakrális jelleggel. A nemrég lezárult Szent László-emlékév során az egyházak, a magyar állam és a civil szféra példás összefogásával sikerült identitásformáló erővel felújítani legismertebb szentünk emlékezetét a Kárpát-medence és Közép-Európa számára is.
.
Az emlékév különleges  nemzetpolitikai, tudományos és művészeti eredményei közül a legjelentősebbeknek szeretnénk  publicitást teremteni a magyar múlt iránt érdeklődő és a mai európai identitás számára utakat kereső értelmiség körében, a széleskörű Kárpát-medencei és közép-európai reprezentáció után ezúttal az ország szívében, Budapesten. A beszélgetés után egy estére láthatóvá válik a világhírű Szent László-falképciklust bemutató, egész Európát megjárt fényképes tablókiállítás.
*

 

MEGHÍVÓ

 *

PLAKÁT

 

*

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az eseményről készült képek galériája megtekinthető a facebook-oldalunkon, ide kattintva.

Kovács István recenziója a Kősziklára épített ház című könyvünkről

A Magyar Napló februári száma közli (60-61. p.) Kovács István költő, író, polonista, a Magyar Művészeti Akadémia és a Lengyel Tudományos Akadémia tagja ajánló sorait legújabb kiadványunkról.

Idézet a recenzióból: “Hogy mi volt a nemzedékek képzeletét szervező, a minőségi tanárképzéssel az ország szellemi arculatának megváltoztatását célul tűző Eötvös József Collegium igazi története, azt az alapításának 120. évfordulójára kiadott, Kősziklára épített ház című könyv írásaiból tudtam meg behatóan. Ahogyan azt is, hogy a kötetet megjelentető egyesület névadója, a kivételes tanáregyéniség, Mika Sándor neve milyen történészi teljesítmény, tehetséggondozás és pártfogás hívószava.”

A Magyar Napló kapható az újságárusoknál és kedvezményesen a Magyar Napló Könyvesboltban.

A képen Kovács István salföldi kúriája tornácán. Fotó: Bojtos Anita.

A recenzió ide kattintva letölthető. Köszönet a Magyar Naplónak a tördelt szöveg átengedéséért!

Valóságismeret és társadalomtudományok a szocializmusban

A Szekfű Gyula Szabadegyetem kerekasztala

Szeretettel hívunk mindenkit szabadegyetemünk következő alkalmára, ezúttal a társadalomtudományok és a szocialista államok sajátos kapcsolatáról, az egyes szocialista államok tudományirányítási gyakorlatáról beszélgetünk a téma neves szakértőivel.

Résztvevők:
 Stefano Bottoni tudomyános főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
Kalmár Melinda egyetemi kutató, Szegedi Tudományegyetem
Szabari Veronika egyetemi docens, ELTE TáTK
A beszélgetést Pál Zoltán doktorandusz vezeti.

A társadalomtudományok a kommunista diktatúrákban sajátosan fejlődtek. Az 1953 utáni enyhülés során lehetőség nyílt arra, hogy a tudományok kiléphessenek a rendszerlegitimáló szerepkör kalodájából, de természetesen továbbra sem volt szó a szabad kutatás lehetőségéről. A szocialista rezsimek 1989. évi összeomlásáig a kutatókat valamilyen mértékben folyamatosan korlátozták a kommunista állampártok. Az egyes államok tudománypolitikája között mégis lényeges különbségeket figyelhetünk meg. A magyar szakirodalom eddig alig vizsgálta nemzetközi összehasonlításban a „létező szocializmusok” problémáit elemző tudományokat.

Milyen hasonlóságok és milyen különbségek figyelhetők meg az egyes országok tudományirányítási gyakorlatai között? Volt-e igény az uralmi rendben a kutatók eredményei iránt? Hogyan vettek részt a társadalomtudósok a rendszerváltás előkészítésében? — A kerekasztal-beszélgetés során vendégeinkkel ezekre a kérdésekre keressük majd a választ.

Esemény a facebookon: ide kattintva.

Interjúk az Eötvös Collegiumról

A közmédia két csatornáján nemrég kérdezték Arató György kollégánkat legújabb kötetünkről, a Kősziklára épített házról és az Eötvös Collegiumban rejlő “nemzeti aranytartalékról”. A Kossuth Rádió október 31-i, 180 perc című műsorában Veres Emese Gyöngyvér riportja a könyvbemutatóról ezen a linken  hallgatható meg (két “mutatóujjnyira” a műsoridőt jelző sáv végétől):

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/…

Az M5 csatorna szombat délelőtti kulturális magazinjában, a Hétvégi Belépőben adott interjú a 43. perctől kezdődik:

https://www.mediaklikk.hu/…/hetvegi-belepo-2017-11-11-i-ad…/#

 

Collegiumi ünnep október 26-án a bölcsészkaron

DSC_1046DSC_1259

70 évvel Keresztury Dezső 1947. október 26-ára tervezett collegiumi jubileumi ünnepsége után, amelyen a Szabadon szolgál a szellem jelmondatot hordozó Eötvös collegiumi plakett és emlékkönyv debütált volna, az ELTE történeti könyvtárában több mint félszáz barátunk és tagtársunk gyűlt össze három collegiumi vonatkozású kiadvány bemutatójára. Házigazdánk, Borsodi Csaba bölcsészdékán, számos Eötvös-collegiumi elismerés tulajdonosaként, meleg szívvel köszöntötte Borhy László rektor nevében is a Baráti Kört. Hóvári János elnök külön köszöntötte Mika Sándor jelenlévő leszármazottait Svájcból és Budapestről, majd röviden szólt mindhárom könyvről: a Mika Sándor Egyesület által kiadott történeti tanulmánykötetről, Mohai V. Lajos A drága váza című irodalomtörténeti tanulmánykötetéről és a 60 éves Bence Lajos tiszteletére megjelent Muratáj-lapszámról. A két tanulmánykötetet Szörényi László, a folyóiratot Péntek Imre méltatta. A dedikálások után a Mika Sándor Egyesülettel közösen adott büféfogadás mellett késő estig tartott a jó hangulatú beszélgetés múltról és jövőről.

DSC_1186

Balról jobbra: Mohai V. Lajos, Szörényi László, Bence Lajos, Péntek Imre és Hóvári János

DSC_1152

A Kősziklára épített ház c. kötet szerkesztői: ifj. Arató György és Pál Zoltán

DSC_1150

Laik Eszter tudósítása az Irodalmi Jelen hasábjain.

Mohai Lajos írásaiból:

Raszinnyai levele Tallinnból

Márai nincs a helyén

A Bence Lajos tiszteletére megjelent ünnepi Muratáj-számból:

Arató György: Mëgy a nap lëfelé

Bence Lajos kollégiumi emlékverse (Valaki halkan népdalt énekelt…) a Kősziklára épített ház c. kötetből készített különnyomatban.

Bojtos Anita fényképei a Mika Sándor Egyesület Facebook oldalán.

Rendezvényünkkel párhuzamosan Szabó András tagtársunk és mások szereplésével a Hegyvidéki Galériában népes rendezvényen emlékeztek meg Balázs József íróról, filmrendezőről. Erről fényképes tudósítás itt olvasható.

Tudósítás az Alkotóművészeti Szalon eseményéről, amelyen a kötetről is szó volt.

Kovács István recenziója a kötetről  ide kattintva letölthető. (Köszönet a Magyar Naplónak a tördelt szöveg átengedéséért!)

Koszorúzás a fiumei úti Nemzeti Sírkertben

Kivégzésének 168. évfordulóján, október 21-én hagyományainkhoz híven megkoszorúztuk Mieczysław Woroniecki hercegnek, az 1848-1849. évi magyar szabadságharc vértanú hősének sírját a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. A koszorúval együtt elhelyeztük az emlékműnél a magyar-lengyel barátság fáklyavivőjének, az épp Varsóban tartózkodó Kovács István akadémikusnak a virágait is.

A közelgő halottak napja alkalmából sírjuknál megemlékeztünk az Eötvös Collegium legendás igazgatóiról Bartoniek Gézáról és Gombocz Zoltánról, továbbá Wlassics Gyuláról, a Collegium alapító miniszteréről, valamint Egyesületünk névadójáról, Mika Sándorról is.

Fényképgalériánk a Facebookon.

Kősziklára épített ház – hármas könyvbemutató

“Ha azt kérdem magamban, amit érettségi előtt kérdünk tizennyolc éves diákjainktól: mit köszönhetnek az iskolának?
mit köszönhetek a Kollégiumnak?
ma is csak azt felelhetem, amit kezdettől fogva: mindent!”
Gyergyai Albert

borítókép
Az Eötvös Collegium Történész Műhelye Volt Tagjainak Szövetsége, a Mika Sándor Egyesület kiadásában hét évtizednyi várakozás után napvilágot lát az Eötvös Collegium félszázados fennállása alkalmából összeállított emlékkönyv, amelynek eredeti bemutatóját – hiszen 1945-ben erre nem volt mód – Keresztury Dezső igazgató 1947. október 26-ra tervezte. Az egykori emlékkönyv fennmaradt kéziratai mellett a kötet mintegy 640 oldalon közöl további történeti, művészettörténeti és irodalmi vonatkozású írásokat, tanulmányokat és egykori kollégistákkal készült kerekasztal-beszélgetéseket.

A könyvet, amelynek a szerkesztők a Kősziklára épített ház — Tanulmányok a 120 éves Eötvös Collegium tiszteletére címet adták, napra pontosan hetven év múltán, 2017. október 26-án mutatja be Lator László és Szörényi László, és ugyanitt sor kerül két további, kollégiumi vonatkozású kiadvány bemutatójára is.
Mohai V. Lajos: A drága váza. Válogatott esszék, tanulmányok című művét Szörényi László méltatja,  a Muratáj folyóirat 2016. évi 1–2. (összevont), a 60 éves Bence Lajosnak dedikált lapszámát pedig Péntek Imre ismerteti.

Az ünnepi ülést Dr. habil. Borsodi Csaba bölcsészdékán,
az ELTE Történeti Intézetének vezetôje megnyitóját követően Dr. Hóvári János, az Eötvös Kollégium Baráti Körének elnöke vezeti.

A hármas könyvbemutatóra szeretettel várunk minden érdeklődőt
2017. október 26-án csütörtökön este 6 órára
az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárába

(1088 Múzeum krt. 6–8. I. emelet)!

Eötvös Collegium Baráti Köre
Mika Sándor Egyesület

Eötvös Károly Emléktúra II.

Két év után egyesületünk visszatért az első tematikus tanulmányút, a 2015-ös Eötvös Károly Emléktúra tágan vett helyszínére. A július 28. és július 30. közötti kirándulás során meglátogattuk Nagy László író, költő, műfordító szülőházát, a ma Emlékházként működő felsőiszkázi parasztportát, ahol megidéztük a Zöld Angyal című versen keresztül Nagy László és a helyszín kapcsolatát. Esténket az Iszkáz környékét meghatározó Somló-hegyen töltöttük Burucs György és felesége vendégszeretetét élvezve, majd szombaton bejártuk a hegyet: az 1931-ben épült Szent István kilátót, valamint a XIV. századi eredetű várat, amely a török időkben a balatoni végvárak egyik legerősebbjeként védte a Dunántúlt délről.

A szombati napot egy rövid gyenesdiási kitérőt követően Kapolcson, a Művészetek Völgyében egy Amadinda-koncerttel folytattuk, és végül az elnöki rezidencián, Veszprémben zártuk. A vasárnapra való tekintettel Veszprémben evangélikus istentiszteletet hallgattunk, és az Isó családdal közös ebéd után indultunk el Csesznekre, az egykori Esterházy-birtokra. A kirándulást a rédei kastély történetének fölidézésével zártuk.

Fényképgaléria a Facebook oldalunkon.

Interjú az elnökünkkel az egyesületről

“Fiatal történészek vagyunk, az egyesület a magyar tudományos utánpótlás-nevelés fellegvárában, az Eötvös Collegiumban érett szakmai és baráti közösséggé még egyetemi diákéveink alatt. Az itt megtanult neveléseszmény mintájára törekszünk tudomány- és kultúraszervező tevékenységet is folytatni, hiszen a tudomány és a kultúra is csak így töltheti be nemzeti hivatását.” — interjú Isó Gergely elnökkel a Magyar Hírlapban. Ide kattintva olvasható.

Első elismerésünk: a Teleki Pál Érdemérem

2017. június 9-én Máriaremetén alig négyéves egyesületünk megkapta első kitüntetését, a Bethlen Gábor Alapítvány (BGA) által létrehozott Teleki Pál Érdemérmet. A díjat, amelyet 2006-ban a „szellemi honvédelem” elismerése céljából alapítottak meg, minden évben a Teleki nevével összefonódó trianoni gyásznap évfordulóján adják át, ezzel is utalva arra, hogy a magyarság szolgálata átível a jelenlegi országhatárokon.

A díjazottakat méltató Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke és egyben a BGA Kuratóriumának elnöke egyesületünkről szólva elmondta: Mika Sándor neve bár kevéssé ismert, személye egyet jelent az ideális tanár képével. Fiatalokat összefogó mester, célja a tudomány nemzeti elkötelezettségű művelése, és az utánpótlás nevelése volt, amely a most kitüntetett egyesület munkájában és létében is fölismerhető – mondta. A munkánkat illetően úgy fogalmazott: a Mika Sándor Egyesületben tehetséges fiatalok fogtak össze nemzeti elkötelezettségből. Számos törekvő ifjú közösség van az országban, és szeretnék, ha még több ilyen, a Mikához hasonlóan kiemelkedő lenne, az érdemérem adományozása ezért számukra is példát és biztatást jelent.
A díjat elnökünk, Isó Gergely vette át. A BGA felkérésére köszöntőt mondó korábbi elnök, Arató György kiemelte: a Teleki Pál Érdemérem a Bethlen Gábor Alapítvány becsületrendje. Elkötelező erejű, hogy miután az utóbbi években a magyar szellem olyan templomaiban emlékeztünk Trianonra, mint az Eötvös Collegium és a Magyar Írószövetség, idén szentségi értelemben vett kegyhelyen, a magyarság nemzeti eszményeivel összeforrt Szűz Mária-kultusz budapesti bazilikájában gyűltünk össze, ahol hetven esztendővel ezelőtt, az ateista és magyargyűlölő szovjet diktatúra árnyékában Mindszenty hercegprímás 100 ezer férfi élén megismételte Szent István országfölajánlását.
A díjátadónak Esterházy László esperes plébános jóvoltából a máriaremetei Kisboldogasszony-bazilika és kegyhely adott otthont, ahol néhány héttel korábban egyesületünk részvételével a BGA fölavatta Rieger Tibor két alkotását: a csallóközi Királyfiakarcsára tervezett Magyarok Nagyasszonya szobrot, valamint Mindszenty József bíboros egész alakos szobrát. (Az erről szóló beszámoló itt olvasható: http://www.mikaegylet.hu/kettos-szoboravatas-mariaremetei-…/)

A jelenlévő művész szintén köszöntötte a díjazottakat és egybegyűlteket a kegyhely plébánosa, Esterházy László is köszöntötte. Egyesületünk mellett az idei díjazottak között volt Horváth Béla, a Kölcsey Kör alapítója, egykori országgyűlési képviselő; Molnár Pál közíró, a Vasárnapi Újság egykori főszerkesztője és a Balassi kultusz éltetője, a Rákóczi Szövetség, a felvidéki magyarok hazai érdekképviselője és támogató szervezete; a müncheni Széchenyi Kör, a külhoni magyarok 40 éve működő egyesülete és közéleti fóruma; valamint a Török Máté vezetésével működő Misztrál Együttes, amely kulturális és közéleti szerepvállalása és nemzetszolgálata mellett a díjátadóhoz is hozzájárult egy csokor megzenésített verssel.
Galériánk a Facebookon megtekinthető.