Kiadványaink

Az egyes borítókra kattintva pdf-ben megnyithatóak az adott kötetek.

Konferenciakötetek, tematikus kötetek

Kősziklára épített ház.habituscímlap Tanulmányok a 120 éves Eötvös Collegium tiszteletére.
Szerkesztette: ifj. Arató György és Pál Zoltán.
Mika Sándor Egyesület, Budapest, 2016.
Acta Historica Societatis De Alexandro Mika Nominatae Series I. Nr. 7.

 

 

 

 

 

Habitus.habituscímlap Tanulmányok a Colloquium Officiale II konferencia előadásaiból.
Szerkesztette: Baráth Dóra és Kiss Alpár.
Mika Sándor Egyesület, Budapest, 2016.
Acta Historica Societatis De Alexandro Mika Nominatae Series I. Nr. 6.
 

2015 tavaszán Egyesületünk Colloquium Officiale II néven második alkalommal rendezte meg évenkénti tudományos konferenciáját, amelynek előadásaiból született a „Habitus” című tanulmánykötet. A kiadvány mögött álló szellemi műhely – az Eötvös Collegium Történész Műhelye, majd annak megszüntetése után a Mika Sándor Egyesület – tanulmánykötet-sorozatának hatodik darabja ez, amely elődeihez hasonlóan elsősorban az Egyesület pályakezdő tudósainak kutatási eredményeivel ismerteti meg az olvasókat. A „Habitus” sokszínű, több, egymástól mind időben, mind térben távol eső témát dolgoz fel. A 285 oldalas könyvben az érdeklődők olvashatnak római és kora népvándorlás kori régészeti írásokat, Tudor-kori és a két háború közti magyar diplomáciatörténettel foglalkozó munkákat és több felekezetet (katolikusok, protestánsok stb.) is érintő egyháztörténeti tanulmányt is. Mindezek mellett az olvasók megismerhetik a kötetből az izlandi reneszánsz, a XVIII. századi országgyűlések vagy éppen a Kádár-kori politikatudományi kutatások egy-egy kevésbé ismert fejezetét is. Az egymástól eltérő tanulmányok mindegyikében közös, hogy önálló kutatáson alapul és szakszerűen, mégis közérthetően ismerteti az eredményeit.

Index.habituscímlap Tanulmányok a Mika Sándor Emlékülésről.
Szerkesztette: Simonkay Márton.
Mika Sándor Egyesület, Budapest, 2016.
Acta Historica Societatis De Alexandro Mika Nominatae Series I. Nr. 5.
 

 

 

 

 

 

 

Tempus adest.Tempuscímlap Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére.
Szerkesztette: Kovács Dóra és Szabó Melinda.

Mika Sándor Egyesület, Budapest, 2015.
Acta Historica Societatis De Alexandro Mika Nominatae Series I. Nr. 4.

A 271 oldalas kötet a Mika Sándor Egyesület bemutatkozó konferenciáján elhangzott előadások alapján készült tanulmányokat tartalmazza. A 2014 tavaszán megrendezett tudományos ülésen alapszakos egyetemisták mellett „rutinos” doktoranduszok is előadtak. Kutatási témáik mind időben, mind térben igen széles skálán mozogtak. Ennek köszönhető, hogy a kiadványban egyaránt olvashatóak aquincumi leleteket feldolgozó régészeti, XVI. századi erdélyi templomokkal és XIX. századi építészetoktatással foglalkozó művészettörténeti írások mellett közelmúltunk állambiztonsági forrásai alapján készült mélyfúrások is. Hangsúlyos szerepet kapott a magyar kora újkor vizsgálata: tanulmánykötetünkben a Báthory család mellett pálos rendtörténettel és az 1751. évi országgyűléssel kapcsolatos írásművek is helyet kaptak. A geográfus Fodor Ferenc monográfiáját, valamint Ahmedi oszmán eposzköltő Nagy Sándor-történetét bemutató írások pedig a rokon- és társtudományok (társadalomföldrajz és irodalomtudomány) határmezsgyéjére kalauzolják az olvasót. A Borhy László akadémikus ajánlásával megjelent munka egyike Egyesületünk legelső kiadványainak – egyben folytatása a 2010-ben, még az Eötvös Collegium Történész Műhelyében megindított tanulmánykötet-sorozatnak.

Forráskiadások

Az első esztergomiLippaycímlap főegyházmegyei sematizmus, 1647.
Közreadja: Bojtos Anita.
Mika Sándor Egyesület, Budapest, 2014.
Magyar Herold I. 1.
 

A Mika Sándor Egyesület első forráskiadványa különleges egyháztörténeti emlékkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Lippay György érsek kérésére 1647-ben összeállított, majd 1648 elején kiegészített névtár tartalmazza az esztergomi főegyházmegye akkori segédpüspökeinek, kanonokjainak, alsópapságának és papnövendékeinek névsorát. A jelentős, eddig publikálatlan forrásanyag segíthet a XVII. századi magyar katolikus egyházi személyek társadalmi mozgásának rekonstrukciójában: a kötet ugyanis nemcsak az egyháziak neveit, hanem születési adataikat, tanulmányaikat, javadalmaikat, karrierjük alakulását is feltárja. A jobb áttekinthetőség céljából a kötet közreadója nem csak adattárba, hanem tematikus szövegközi táblázatokba rendezte az egyes személyek neveit, a térbeli tájékozódás megkönnyítésére pedig térképmellékletekkel is ellátta a művet. A Bojtos Anita kutatásain alapuló kötet az Egyesület Magyar Herold című forrásközlő sorozatának első kiadványa, egyben „A katolikus megújulás forrásai” címet viselő alsorozat első darabja is.