Örökségünk

Egyesületünk névadónk, Mika Sándor (1859–1912) örökösének tartja magát. A Báró Eötvös József Collegium első történész szakvezetője egyszerre művelte saját tudományát a legmagasabb szinten, s emellett a jövő kiemelkedően tehetséges történész generációjának kinevelésében is oroszlánrészt vállalt. A sokoldalúság, az elhivatott tudós tanár eszmény megtestesítőjét látjuk benne, aki napjaink értelmiségének is például szolgálhat. Egyesületünk egyben az Eötvös Collegium szellemi örökösének is tartja magát, közösségünk magva a legendás elitképzőben szerveződött meg, eszményeink döntő mértékben kötődnek a Collegiumhoz.

Névadónk, Mika Sándor

Mika Sándor életútja

Mika Sándor 1859-ben született Brassóban. Alap- és középfokú iskoláit itt végezte, majd a kolozsvári egyetemen történelmet hallgatott. A berlini és párizsi egyetemen is megfordult, doktori fokozata és tanári vizsgája megszerzése után pedig gimnáziumi tanárként működött előbb Brassóban, majd Budapesten. 1897-ben nevezték ki a két esztendővel korábban alapított Eötvös Collegiumba, hogy a történelem szakos collegisták szakvezető tanára legyen. Keze alatt egy generáció formálódott tudóssá és tanárrá, hogy az Eötvös Collegium tudós tanári eszményét utóbb megtestesítsék. Szekfű Gyula visszaemlékezéséből egy sokoldalú, mind tudományosan, mind pedig pedagógiailag elkötelezett tanár alakja bontakozik ki, aki a módszertani fogások átadás mellett a diákok nevelését sem félt vállalni. Tankönyvei és tudományos munkái mellett életműve leginkább az általa pályára bocsátott tanítványok nagyságában mérhető: Madzsar Imre, Gombocz Zoltán, Szekfű Gyula, Eckhart Ferenc, és rajtuk keresztül az későbbi növendékek kiemelkedő munkásságában.

Alma materunk

Az Eötvös Collegium rövid története

A Báró Eötvös József Collegiumot 1895-ben alapította Eötvös Loránd fizikus a párizsi École Normale Supérieure mintájára, azzal a céllal, hogy Magyarország számára sokoldalúan képzett, művelt középiskolai tanárokat neveljen. Az alapító édesapjáról, a XIX. század nagy reformpolitikusról, Eötvös Józsefről nevezte el az intézményt, aki egyrészt az első felelős magyar polgári kormány egykori minisztereként a nemzeti függetlenségért folytatott harc egyik jelképes alakja volt, másrészt a kiegyezés után meginduló oktatási reform atyjaként meghatározó szerepet játszott Magyarország szellemi életének felemelésében is. A Collegium – előbb a pesti Csillag utcában, majd a budai Ménesi úton – csakhamar a tudóstanárok képzésének egyik legmegbecsültebb intézményévé vált, akadémikusok, írók, a szakmájukban elismerést szerző kiváló értelmiségiek egész sora került ki falai közül. Igazgatói (Bartoniek Géza, Gombocz Zoltán, Szabó Miklós, Keresztury Dezső) mind arra törekedtek, hogy az intézmény folyamatosan a legmagasabb fokon képzett tudóstanárokat adjon az országnak. 1946-ban főiskolai jellegű intézménnyé nyilvánították az internátust. Bár 1950-ben a hatalomra került kommunista diktatúra időlegesen ugyan felszámolta, egyszerű diákszállóvá süllyesztette a Collegiumot, Tóth Gábor igazgató vezetésével 1956-ban sikerült az intézményt újjászervezni, s a szocializmus viszonyai között, ha korlátozottan is, de egyfajta elitképző intézményként működött. A rendszerváltás után az intézmény visszakapta főiskolai jellegét, de nem ismerték el önálló felsőoktatási intézményként, így jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik tagintézménye. A mai Collegium honlapja ide kattintva érhető el. A volt collegistákat az Eötvös Collegium Baráti Köre fogja össze, akik híven ápolják a “Szabadon szolgál a szellem” hagyományát: honlapjuk itt érhető el.

A Collegiummal kapcsolatos beszámolóink

Sétafüzet és vándorkiállítás az Eötvös Collegium eszményéről

Az EC125 alkalmából, a Collegium királyi megalapításának napján mindenki számára elérhetővé tesszük digitális formában a névadónk tiszteletére írt interaktív középiskolás sétafüzetet …
Tovább
/ EC125, Eötvös Collegium, Megemlékezések

EC125 a sajtóban

A mai napon a Magyar Hírlap nyomtatott és online felületén megjelent egy összeállítás az Eötvös Collegium alapításának 125. évfordulójáról. Az …
Tovább
/ EC125, Eötvös Collegium, Megemlékezések

EC125 Emlékprogram

Lecturis Salutem!   Történeti zsákutcák és buktatók ellenére a szellem, amelyet az Eötvös Collegium neve fémjelez, kultúránk viszonyító mértéke. A …
Tovább
/ EC125, Eötvös Collegium, Megemlékezések

„Összeköt a kutatás” – véget ért a „Mika Sándor 160” emlékszemeszter

Gimnazisták és az ELTE BTK Történeti Intézetének kiemelkedő hallgatói, valamint tanárai(n)k körében zártuk le a Mika Sándor születésének 160. évfordulója …
Tovább

„Összeköt a kutatás” – képgaléria

Fotók: (c) Bojtos Anita, 2019 Mezei Emese: összeköt a kutatás Borsodi Csaba: az OTDK-k történetében megkerülhetetlen az ELTE Történeti Intézete …
Tovább

Új előadássorozat indul az Eötvös Kollégium Baráti Köre szervezésében

Fröhlich Ida elnökhelyettes, az előadássorozat szervezője szeretettel vár minden érdeklődőt Borhy László, az ELTE rektora előadására. Részletek az alábbi meghívóban …
Tovább

Elkezdődött a “Mika Sándor 160” emlékszemeszter

Névadónk portréja immáron a professzori galéria része Születésének százhatvanadik évfordulóján az Eötvös Loránd Tudományegyetemen február 12-én fölavattuk egyesületünk névadója, Mika …
Tovább

A közös szabadságért: a magyar-lengyel barátság ünnepe

Október 23. alkalmából az Eötvös Kollégium Baráti Köre, a Mika Sándor Egyesület és a Wacław Felczak Alapítvány közösen emlékezett a …
Tovább

Meghívó magyar-lengyel rendezvényünkre

A nemzeti és egyéni szabadság védelme a magyar és lengyel nemzet közös ügye évszázadok óta. Ez olyan profilt ad Közép-Európának, …
Tovább

Kovács István recenziója a Kősziklára épített ház című könyvünkről

A Magyar Napló februári száma közli (60-61. p.) Kovács István költő, író, polonista, a Magyar Művészeti Akadémia és a Lengyel …
Tovább

Valóságismeret és társadalomtudományok a szocializmusban: A Szekfű Gyula Szabadegyetem kerekasztala

Szeretettel hívunk mindenkit szabadegyetemünk következő alkalmára, ezúttal a társadalomtudományok és a szocialista államok sajátos kapcsolatáról, az egyes szocialista államok tudományirányítási …
Tovább

Interjúk az Eötvös Collegiumról

A közmédia két csatornáján nemrég kérdezték Arató György kollégánkat legújabb kötetünkről, a Kősziklára épített házról és az Eötvös Collegiumban rejlő …
Tovább

Collegiumi ünnep október 26-án a bölcsészkaron

70 évvel Keresztury Dezső 1947. október 26-ára tervezett collegiumi jubileumi ünnepsége után, amelyen a Szabadon szolgál a szellem jelmondatot hordozó …
Tovább

Kősziklára épített ház – hármas könyvbemutató

“Ha azt kérdem magamban, amit érettségi előtt kérdünk tizennyolc éves diákjainktól: mit köszönhetnek az iskolának? mit köszönhetek a Kollégiumnak? ma …
Tovább

Interjú az elnökünkkel az egyesületről

“Fiatal történészek vagyunk, az egyesület a magyar tudományos utánpótlás-nevelés fellegvárában, az Eötvös Collegiumban érett szakmai és baráti közösséggé még egyetemi …
Tovább
/ Eötvös Collegium, Sajtó

Trianonra emlékeztünk

Egyesületünk a trianoni békediktátum aláírásának 97. évfordulója alkalmából hagyományaihoz híven megkoszorúzta a vörös térkép megalkotójának, Teleki Pálnak Eötvös collegiumi szobrát …
Tovább

Gyertyagyújtás Brusznyai Árpád és Ravasz István Ménesi úti emlékművénél

November 4-én, az 1956-os szabadságharc vérbefojtásának emléknapján Egyesületünk rövid megemlékezés keretében megkoszorúzta a salgótarjáni sortűz áldozatául esett Ravasz István elsőéves …
Tovább

Lengyelországi történelmi kirándulás – “I do szabli, i do szklanki”

Történelmi ünnepséget és kirándulást szervezett egyesületünk  Mieczysław Woroniecki honvéd alezredes emlékére Galíciába, Woroniecki szülőföldjére. Az eseményen  Borhy László régész akadémikus, …
Tovább

Nemzeti Összetartozás Napja – június negyedikére emlékeztünk

A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én a Mika Sándor Egyesület és a Bethlen Gábor Alapítvány idén is megtartotta a Teleki …
Tovább

Március 15.

Ragyogó időben, több tucat volt és jelenlegi kollégista részvételével ültük meg a magyar szabadság ünnepnapját. A Collegium régi hagyománya szerint …
Tovább

1956. november 4. – A magyar szabadság véres napja

November 4-én és az 1956. évi szabadságharc különböző évfordulóin régi szép szokás az ország számos pontján, hogy a tiltakozás lehetőségétől …
Tovább

Történelmi séta a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben

A Mika Sándor Egyesület 2014. október 19-én, 15:30-kor régi egyetemi hagyományt felélesztő történelmi sétát szervezett a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben …
Tovább

Emlékezés a Bécsi Légió hőseire: 40 esztendeje állította az Eötvös Kollégium ifjúsága a budavári emléktáblát

2014. május 20-án este került sor a Bécsi Légió budavári emlékműve felállításának negyvenedik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésre. A program házigazdája …
Tovább