Simonkay Márton

utolsó frissítés: 2020

Tisztség: elnök (2018–2020)

Születési hely, idő: Budapest, 1992. február 8.

Jelenlegi munkahely: MTA–SZTEELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)

Kutatási, érdeklődési terület: környezettörténet, különösen a dualizmus kori Magyarországon; középkori címereslevelek

 

Tanulmányok:

 

Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és AMI (1998–2002)

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (2002–2010)

Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (2002–2012, alapfok)

ELTE BTK történelem BA – földrajz minor (2010–2013)

ELTE Eötvös Collegium (2010–2013)

ELTE BTK történelem – földrajz tanári MA (2013–2016)

ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom-és gazdaságtörténet program (2016–2020)

 

Előadások:

 

Búza vagy bárány? Bekerítések a kora újkori Angliában. (XIII. Eötvös Konferencia, Budapest, 2012. május 4.)

„Áldott felszabadulás a féktelen vizek zsarnoksága alul” – a Rába-szabályozás 1886 és 1893 közötti munkálatainak társadalmi megítélése (ELTE BTK Történeti Intézet Tudományos Diákkörének vitaülése, 19. századi szekció, Budapest, 2012. november 26. Azonos címmel: XXXI. OTDK Humán Tudományi szekció, Gazdaság- és társadalomtörténet a dualizmus korában tagozat, Debrecen, 2013. április 4.)

Az „aranykor” vége. 1914 és következményei. (Ferencvárosi Kolping Család Egyesület, 2013. június 21.)

Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen! – a Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873-1883) (A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése, A vízgazdálkodás története szekció, Gödöllő, 2013. július 3.)

Árvizek és szabályozás a Dunán. (Szent Imre Nap, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2013. november 5.)

Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893) (Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az államszocializmus időszakáig, Budapest, 2014. január 31.)

Magyar földszeretet az „oláh tengerben”: narratívák Fodor Ferenc Elnemsodort falujában (Tempus Adest – konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére, Budapest, 2014. március 21.)

Csak a jó meleg Afrika… földrajzos projektterv, 10. osztály (Sulinetwork 2014, Konferencia, Tanárszakos hallgatók projektbemutatói – Intel® Teach Essentials a felsőoktatásban szekció, Győr, 2014. október 18.)

Levéltár és iskola a Kádár-korban (Arma – Colloquium Officiale III, Budapest, 2016. március 31.)

Mederben tartott fejlesztés: a vízrendezés jogi–intézményi kereteinek XIX. századi kialakulása Nyugat-Európában és Magyarországon (Nyitott Társadalomtörténet XII. Az ELTE TDI Társadalom- és gazdaságtörténeti PhD programjának konferenciája, Budapest, 2018. június 18.)

A vizek hasznáról és káráról – érdekellentétek és együttműködés a Rábaszabályozó társulatban (Salamander – konferencia a történelmi kutatás társadalmi céljáról és hasznáról, Budapest, 2019. április 11.)

Rising state, declining locality: regulating the Rába river in the Belle Époque (Zeitgeschichte als Interventionsgeschichte/Contemporary History as a History of Intervention, Bécs, 2019. május 10.)

Mederben tartott fejlesztés: a vízrendezés jogi–intézményi kereteinek XIX. századi kialakulása Nyugat-Európában és Magyarországon (Nyitott Társadalomtörténet XII. Az ELTE TDI Társadalom- és gazdaságtörténeti PhD programjának konferenciája, Budapest, 2018. június 18.)

A vizek hasznáról és káráról – érdekellentétek és együttműködés a Rábaszabályozó társulatban (Salamander – konferencia a történelmi kutatás társadalmi céljáról és hasznáról, Budapest, 2019. április 11.)

Rising state, declining locality: regulating the Rába river in the Belle Époque (Zeitgeschichte als Interventionsgeschichte/Contemporary History as a History of Intervention, Bécs, 2019. május 10.)

Publikációk:

 

2011       „Felújítani azt, ami érdemes” – Beszélgetés Elekfi Lászlóval. In: Lustrum. Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a.D. MCMXI inaugurati. Szerk.: Horváth László – Laczkó Krisztina – Péterffy András – Tóth Károly. Typotex Kiadó–ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 685–708. (Székely Mártonnal, a jegyzeteket kiegészítette Tóth Károly)

2013       Dobóci Zalai-címereslevél, 1457. In: Középkori magyar címereslevelek I. Szerk.: Körmendi Tamás. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 41–44.

2013       Nezdei Mernyei-címereslevél, 1498. In: Középkori magyar címereslevelek I. Szerk.: Körmendi Tamás. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 85–88.

2013       „Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen” – a Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873–1883). Magyar Hidrológiai Társaság, XXXI. Országos Vándorgyűlés, Gödöllő, 2013. július 3–5. http://www.hidrologia.hu/
vandorgyules/31/dolgozatok/word/149_simonkay_marton.pdf

2013       Liszt Ferenc Rómában (1861–1869) – adalékok az olasz–magyar kulturális kapcsolatok történetéhez. Első Század 12 (2013: 2.) 110–131.

2013       Vadas András: Körmend és a vizek. Egy település és környezete a kora újkorban. [könyvismertetés] Korall 14 (2013: 4.) (53. szám) 208–211.

2014       Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893). In: Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Szerk.: Horváth Gergely Krisztián. Balassi Kiadó, Budapest. 343–376. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Viz.pdf

2014       Források a Rábaszabályozó Társulat ügyviteli rendjéhez. In: Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Szerk.: Horváth Gergely Krisztián. Balassi Kiadó, Budapest. 614–632. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Viz.pdf

2015     Magyar földszeretet az „oláh tengerben”: narratívák Fodor Ferenc Elnemsodort falujában. In: Tempus Adest – tanulmányok 2014. Szerk. Kovács Dóra – Szabó Melinda. Mika Sándor Egyesület, Budapest. 229–242.

2016         Búza vagy bárány? A bekerítések és a kora újkori angol táj átalakulása. In: Index. Tanulmányok a Mika Sándor Emlékülésről 2012. Szerk. Simonkay Márton. Mika Sándor Egyesület, Budapest. 119–144.

2017         A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása [The Exorcist of Zombor. The Mentality of an Eighteenth-Ceuntury Franciscan Monk]. (Vallásantropológiai tanul- mányok Közép-Kelet-Európából 3.) By Dániel Bárth. Budapest: Balassi, 2016. 316 pp. [könyvismertetés] Hungarian Historical Review 6 (2017: 3.) 686–690.

2017         Első mindenek közül. Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám szerk.: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 25.) Győr, 2016. 869 oldal. [könyvismertetés] Aetas 32 (2017: 4.) 207–210.

2017         Levéltár-pedagógia ma és holnap. Levéltári Szemle 67 (2017: 4.) 50–65.

2018         Levéltár és iskola a Kádár-korban. In: Arma. Tanulmányok a Colloquium Officiale III konferencia előadásaiból. Szerk.: Kiss Alpár. 217–234.

2019         Elképzelt reformkor. Történetértelmezési vázlat. in: „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt” Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Szerk.: Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtös Áron. RODOSZ Bihar, Nagyvárad. 15–34.

2019         A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás – társasági élet – szegénypolitika. Szerk.: Pilkhoffer Mónika – Kaposi Zoltán. Pécs, 2017. Kronosz Kiadó – Pécs Története Alapítvány. (Pécsi Mozaik 7.) In: URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv XIII. Főszerk.: Kenyeres István. Budapest. 347–351.

(MTMT-link)

 

 

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység:

Ösztöndíjak, díjak:

Fővárosi Diákösztöndíj (Fővárosi Önkormányzat, 2008–2009)

Szent Imre-díj (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2010)

Ferencvárosi „deák” tanulmányi ösztöndíj (Ferencvárosi „deák” Közalapítvány, 2011)

Weiner-emlékplakett (Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, 2012)

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0030 Önálló lépések a tudomány területén (ELTE Eötvös Collegium, 2012–2013)

Tudományos Ösztöndíj Pályázat (ELTE BTK HÖK, 2013)

Köztársasági Ösztöndíj (ELTE BTK, 2013–2014, 2014–2015)

 

 

Versenyeredmények (országos):

Dugonics András Matematika Verseny, 2006, 1. hely (Katolikus Pedagógiai és Szervezési Továbbképzési Intézet)

Arany Dániel Matematika Verseny, 2007, II. dicséret (Bolyai János Matematikai Társulat)

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny, 2008, 6. hely (Ókortudományi Társaság)

Mátyás király és öröksége – művelődéstörténeti vetélkedő, 2008, 4. hely (Honismereti Szövetség)

Földrajz OKTV, 2009, 14. hely (Oktatási Hivatal)

Gordiusz Matematika Tesztverseny, 2010, 24. hely (MATEGYE Alapítvány)

XII. Országos Zeneiskolai Zongoraverseny, 2010, döntő (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)

XXXI. OTDK Humán Tudományi szekció, Gazdaság- és társadalomtörténet a dualizmus korában tagozat, 2013, 2. hely (OTDT)

 

Egyéb szervezeti tagság:

Magyar Herold (forrásközlő sorozat, szerkesztőbizottsági tag, 2014–)

 

Nyelvismeret:

Latin (B2 középfok, C típusú komplex, emelt szintű érettségi alapján)

Német (B2 középfok, C típusú komplex)