Arató György

utolsó frissítés: 2017

Tisztség: alapító tag, volt elnök (2014–2016)

Szül. hely, idő: Budapest, 1986. október 2.

Munkahelyek: 

  1. ELTE Eötvös József Collegium (2011. december 6 – 2013. február 28.) – levéltáros
  2. Győri Egyházmegyei Levéltár (2011. május 24–) – levéltáros

Kutatási terület: 

  • koraújkori magyar rendiségtörténet (XVII. századi végvári társadalom, XVIII. századi köznemesség és felekezeti konfliktusok)
  • az Eötvös Collegium története
  • a nemzeti hivatástudat története

Tanulmányok:

 

2013–2016                             ösztöndíjas PhD-hallgató, ELTE TDI Művelődéstörténeti program

2010–2012                             ELTE BTK történelem MA (koraújkori specializáció)

2009–2013                             ELTE BTK levéltár MA (közép- és koraújkortörténeti szakirány)

2006–2009                             ELTE BTK történelem alapszak, levéltár szakirány

2006                                       érettségi, Veres Pálné Gimnázium, Budapest

 

 Értekezések témái:

 

Rendhagyó karrier a dunántúli végekről – Turos Miklós (1591–1656) kiskomáromi főtiszt és családja társadalmi mobilitása. Szakdolgozat.

 

A kiskomáromi sereg anyakönyve – Egy végvári közösség rokoni és társadalmi kapcsolatai. Szakdolgozat.

 

A vadosfai tumultus (1751) – az Északnyugat-Dunántúl társadalmi törésvonalai a konfesszionális és az alkotmányos rendiség időhatárán egy vallási villongás fényében. PhD-értekezés. (Védés várható ideje: 2018. tavasz)

 

Publikációk:

 

Szerkesztett kötetek

Parasztsors – magyar sors. Emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-i közéleti és tudományos tanácskozásáról. [Bp.] Hitel Könyvműhely [2016.] 207 p.

A kősziklára épített ház. Tanulmányok a 120 éves Eötvös Collegium tiszteletére. Bp. Mika Sándor Egyesület 2016. [Megjelenés előtt.]

Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Győr 2016. 872 p. [Nemes Gáborral és Vajk Ádámmal közösen.]

Fazekas István: A reform útján. A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon. Győr 2014. 339 p. [Nemes Gáborral és Vajk Ádámmal közösen.]

Bedy Vince: Gyirmót története. Győr 2013. 148 p. [Nemes Gáborral és Vajk Ádámmal közösen.]

Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. században. Győr 2012. 636 p. [Nemes Gáborral és Vajk Ádámmal közösen.]

Nagy István: Apor Vilmos, Győr vértanú püspöke. Győr 2012. 535 p. [Nemes Gáborral és Vajk Ádámmal közösen.]

 

Tanulmányok

„Szegény szép hazánkért, magyar koronánkért” – Erdély szerepe a magyar vezetésű törökellenes liga és a nemzeti királyság eszméjében. In: Tanulmányok a 200 éve született Horváth Mihály emlékére. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. [Bp.] Eötvös Collegium Történész Műhely, 2010. 132–148.

„Szabadság a jelszavunk” – Március 15-e az Eötvös Kollégiumban, 1955–1984. In: Lustrum Saeculare Collegii. Szerk.: Tóth Károly et al. [Bp.] Eötvös Collegium – Typotex Kiadó, 2011. 410–418.

„Egy legendás őrült” nyomában – Janicsek István. In: Memoriae commendamus. Tanulmányok a XI. Eötvös Konferencia Történeti Üléséről. Szerk.: Kapitány Adrienn – Locsmándi Dániel. [Bp.] Eötvös Collegium Történész Műhely, 2011. 269–310. (Perényi Károllyal közösen.)

Kerület és végvidék. Szempontok és adatok a XVII. századi dunántúli katonanemesség társadalmi mobilitásának vizsgálatához. In: Eötvözet. Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös nominati. Szerk.: Benedek Noémi – Gellérfi Gergő. Szeged, Eötvös Loránd Kollégium, 2011. 7–11.

Még egy szó Janicsek Istvánról. In: Helytállás. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülésének válogatott tanulmányai. Szerk.: László Gábor – Toronyi Alexandra. [Bp.] Eötvös Collegium Történész Műhely, 2012. 453–471. (Perényi Károllyal közösen.)

A halódó Vecseszék. Igazgatás- és társadalomtörténeti gondolatok a győri püspök nemeseinek utolsó tisztújítása (1842) kapcsán. In: Tanulmányok Badacsonyból II. Szerk.: Kántor Balázs – Mihalik Béla – Zarnóczki Ádám. Bp. Fiatal Levéltárosok Egyesülete, 2014. 63–85.

„Viaskodjatok a hitért, mely a szenteknek adatott”. Az evangélikus tényfeltárás legújabb eredményeiről. Hitel 2016. 1. szám 77–96.

„Mert az maga tűz”. Dózsa-képünkről egy különleges tanácskozás emlékkönyve elé. In: Parasztsors – magyar sors. Emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-i közéleti és tudományos tanácskozásáról. Szerk.: Ifj. Arató György. [Bp.] Hitel Könyvműhely [2016.] 207 p. 11–17.

Különleges karrier a dunántúli végekről. Turos Miklós (1591–1656) kiskomáromi főtiszt és családja társadalmi mobilitása. Századok 2016. 4. (augusztus) 967–1007.

Mika Sándor levelei. Adatok az Eötvös Collegium első nemzedékének művelődéstörténeti helyéhez. In: A kősziklára épült ház. Tanulmányok a 120 éves Eötvös Collegium tiszteletére. Szerk.: ifj. Arató György – Pál Zoltán. Bp. Mika Sándor Egyesület 2016. [megjelenés előtt]

 

Egyéb (kisebb közlemények, recenziók, beszámolók, stb.)

Beszámoló a „Történeti emlékkönyvek repertóriuma 1884–2004” bemutatójáról. 2007. (Kádár Zsófiával közösen.)

Beszámoló a XIV. Győri Levéltári Napról. Levéltári Szemle 62. (2012) 1. szám. 82–86.

A bizalom erénye. Lustrum. Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati. Hitel, 2013. 4. szám 126–127.

Két sorsfordító keresztény siker 1566-ból: Veszprém és Tata ostroma. In: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. A Múlt-Kor történelmi magazin melléklete. 58–61.

 

Fontosabb előadások:

 

Sárkány János hűtlensége. Ecsetvonás a lipóti abszolutizmus dunántúli képéhez. Konferenciaelőadás: A Magyar Egyházi Levéltárosok 2016. évi [soproni] vándorgyűlésének konferenciája. 2016. július 4–6.

„Szoknya, csuha, bugyogó.” Szalay György mihályi plébános naplója társadalomtörténeti megközelítésben. Korreferátum: Emlékiratok, naplók és levelezések. Egyháztörténészek 3. országos konferenciája. Murga, 2016. június 8–9.

Dilettáns konszolidáció. Dunántúli adatok a Wesselényi-szervezkedés utáni lipóti társadalompolitikáról. Arma – Colloquium Officiale III. A Mika Sándor Egyesület házikonferenciája. Bp. 2016. március 31–április 1.

Ostffyasszonyfa „békebeli” ostroma (1680). A Thököly-mozgalom első szakasza és az 1681. évi soproni országgyűlés dunántúli hátteréről. Konferenciaelőadás: XVIII. Győri – IV. Kisalföldi Levéltári Nap, 2015. október 20.

„A gyűlölet földje” – A renegát mint a bosnyák történelmi tudat archetípusa Andrics prózájában. Tempus adest! – A Mika Sándor Egyesület konferenciája a 30 éves Történész Műhely tiszteletére, 2014. március 21.

„Egy legendás őrült” nyomában – Janicsek István. XII. Eötvös Konferencia, Történeti Ülés, 2011. május 6. (Perényi Károllyal közösen.)

A vadosfai tumultus. Felekezeti és társadalmi feszültségek egy dunántúli artikuláris hely körül, 1751. Konferenciaelőadás: Paletta. I. Koraújkori Tudományos Diákkonferencia, ELTE BTK, 2011. nov. 23.

A halódó Vecseszék. Igazgatás- és társadalomtörténeti gondolatok a győri püspök nemeseinek utolsó tisztújítása (1842) kapcsán. Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2011. július 13–15.

Egy régi történet új kérdései. A vadosfai tumultus. Konferenciaelőadás: XV. Győri – I. Kisalföldi Levéltári Nap, 2012. október. 17.

A kereszténység védőbástyája – a vitézlő rend és oszmánellenes küzdelmeink. Előadás az Ifjúsági Koordinációs Központ szervezésében a Történelem – Helyben – Egyetemi szinten sorozat részeként, Bp., 2013. november 29.

A kiskomáromi sereg anyakönyve. Különleges forrás a XVII. századi dunántúli vitézlő rend rokoni és társadalmi kapcsolatairól. Források – kérdések – válaszok. A Történelem Segédtudományai Tanszék 2. doktorandusz-konferenciája, 2013. április 18.

Március 15-e megünneplése az Eötvös Collegiumban, 1955–1984. XI. Eötvös Konferencia, Történeti Ülés, 2010. május 8.

Még egy szó Janicsek Istvánról. XIII. Eötvös Konferencia Mika Sándor Emlékülése, 2012. május 5.

Párhuzamos életrajzok. Esettanulmányi kísérlet a XVII. századi kerületi és végvidéki főkapitányságok összehasonlító társadalomtörténeti vizsgálatára. Konferenciaelőadás, SzTE Eötvös Loránd Kollégium, Eötvözet Konferencia, 2011. március 25.

Rendhagyó karrier a dunántúli végekről. Turos Miklós kiskomáromi főtiszt (1591–1656) és családja társadalmi mobilitásának rétegtipológiai vizsgálata. OTDK-előadás, Eger, 2011. április.

A Báthoryak és a törökellenes keresztes–országegyesítő eszme. Műhelyelőadás: Eötvös Collegium Történész Műhely. 2008. október 9.

[Rendszeresen előadok általános- és középiskolákban munkahelyem közművelődési programjának keretében a győri egyházmegye történetéről tanterv szerinti témában (XVI–XX. század)]

[Számos történeti előadás, emlékbeszéd nemzeti ünnepek, történeti megemlékezések alkalmából országszerte civil megkeresésekre és középiskolákban.]

 

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység:

 

Civil tevékenység:

„Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékbizottság     – elnöki tanácsadó (2016–)

Szekfű Gyula Szabadegyetem (MSE – ELTE)        – szervező (2016–)

Mika Sándor Egyesület                                             – tag (2013–), elnök (2014–2016)

Eötvös József Kollégium Baráti Kör             – tag (2014–)

Magyar Levéltárosok Egyesülete                             – tag (2011–)

Magyar Egyházi Levéltárosok Egys.                        – tag (2011–)

Fiatal Levéltárosok Egyesülete                                 – tag (2011–)

 

Egyéb szakmai tevékenység, elismerés:

rektori kiválósági ösztöndíj     2016 (pozsonyi és bécsi kutatások)

szerkesztő                              Magyar Herold forrásközlő akta (2013–)

Eötvös Collegiumért-

emlékérem                 2012    (A Történész Műhely tagjai ellen indított koncepciós és később az egyetem által is jogsértőnek minősített eljárások miatt 2013-ban jelképesen elajándékoztam)

Köztársasági Ösztöndíj           2010/11., 2011/12.

XXX. Jubileumi OTDK           Koraújkor I. díj és a Magyar Történelmi Társulat különdíja

Istvánffy–kutatócsoport         Dr. Pálffy Géza vezetésével (2008–) (XVI. századi életrajzi lexikon szerkesztése)

Magyar Herold Munkacsop.  Eötvös Collegium – Történelem Segédtudományai Tanszék (2011–2013) (Magyar Herold forrásközlő akta első 5 számának előkészítése)

Regestrator–kutatócsoport    szakmai irányító (2010–2012) (Az Eötvös Collegium története; a Collegium levéltári anyagának digitalizálása)

Diaeta–kutatócsoport             Dr. Szijártó István vezetésével (2006–2010) (XVIII. századi köznemesi elit; az 1751. évi országgyűlés)

Eötvös Collegium

Történész Műhely       tag (2006–2012)

műhelytitkár (2008–2012)

tutor és óraadó (2010–2013)

Veres Pálné Gimnáziumért-

érdemérem                2006

 

Nyelvismeret:

Angol                                      középfok, University of Cambridge, British Council, C

Német                                    társalgási szint + Origo, B alapfok

Bolgár                                     Ohridai Szent Kelemen Tudományegyetem – Szófia, C, felsőfok

Latin                                       középszint, érettségi