Bábel tornya Szent Ágostonnál: Arató Anna legújabb publikációja

Arató Anna tagtársunk Chloé McCarthy-val közös kritikai kiadásban publikálta Szent Ágoston De civitate Dei c. műve első francia fordításának egy fontos részletét. A Raoul de Presles által jegyzett késő középkori munka V. Károly francia király (1364–1380) megrendelésére készült; a számos fönnmaradt másolat közül a legteljesebb kézirati hagyományt tükröző változat 1380-ban került be a francia királyi könyvtárba.

A heidelbergi kiadású tanulmánykötet a bábeli torony európai szövegtörténetével foglalkozik. Bábel tornya és a hozzá kapcsolódó nyelvi zűrzavar a középkori nyugat-európai vallásos és világi irodalom egyik megkerülhetetlen motívuma. A latin nyelvű bibliai szöveghagyományból kiindulva a történetnek több száz vulgáris változata maradt fenn, többek között a születendő román nyelvek bibliafordításaiban, valamint teológiai értekezésekben, krónikákban, illetve a drámairodalomban. A kötet e rendkívül összetett, sokrétű szöveghagyomány legemblematikusabb elemeit mutatja be kritikai szövegkiadások és hozzájuk kapcsolódó szakirodalmi kitekintés formájában. A közreadott írások szerzői a 2018 szeptemberében Klagenfurtban megtartott III. középkorász paleográfiai nyári egyetem fiatal kutatói.

A kötetbe itt lehet belepillantani.