A bozsoki kastély rejtélyeinek nyomában

(Nyugati gyöpűk hadgyakorlat II.)

2016. november 17–18.

 

Az októberi kirándulás tapasztalatain föllelkesülve Egyesületünk négy tagja úgy döntött, visszatér Bozsokra. A cél ezúttal a Sibrik-kastély utolsó ura, verebi Végh Gyula emlékezetének föltérképezése volt, ezért a kastélyt igazgató Ferenczné Onofer Tímeával, valamint az egykori birtokos utolsó kertészének, Fatalin Jenőnek 84 esztendős menyével, ifj. Fatalin Jenőné Riegler Marika nénivel és leányával, Kuticsné Fatalin Mária óvodavezetővel beszélgettünk.

Csoportkép verebi Végh Gyula megkoszorúzott sírja fölött_DSC_1284 (3)
Csoportkép Verebi Végh Gyula megkoszorúzott sírja fölött

A kastély hajdani könyvtárszobájában meghitt fogadtatásban volt részünk. Kérdezősködésünkre válaszul számos érdekes epizódra derült fény Bozsok és a kastély XX. századi történetéből, a két világháború közti évektől kezdve a Kádár-kori művészeti alkotótáborokig és napjainkig. A XX. századi magyar történelmet szinte szimbolikusan sűríti magába Végh Gyula tragikus halála, hagyatékának elaprózódása (amelyről néhány évvel ezelőtt az alábbi írás jelent meg), valamint az a tény, hogy Végh – bár az egész nemzet tudományos életének formálója, korának egyik legműveltebb tudósa volt –, utolsó nyughelyét (előbb Szombathelyen, majd a bozsoki temetőben) a Fatalin családon kívül senki sem gondozta az elmúlt évtizedekben.

Ottlétünk másnapján ezért tiszteletünk jeléül vendéglátóinkkal együtt elhelyeztük az Egyesület koszorúját verebi Végh Gyula sírján.

Verebi Végh Gyula sírja_DSC_1287
Verebi Végh Gyula sírja

A kirándulás során egy rövid kitérővel a Győr-Moson-Sopron megyei Árpás falu középkori eredetű templomához is eljutottunk, ahol Feller Sándor korábbi polgármester úr szakszerűen bemutatta a település és a templom történetét, külön kitérve az 1930-as évek óta a figyelem középpontjába kerülő, a Wesselényi-szervezkedés történetéhez is kapcsolódó barokk Köpenyes Madonna-főoltárkép sorsára.

Az árpási templom_DSC_1194
Az árpási templom

Az egykori elöljáró és egyházközségi elnök ezután szeretettel invitálta otthonába egy rövid koccintás erejéig az egyesületi delegációt.

Csoportkép az árpási templom előtt Feller Sándor korábbi polgármesterrel_DSC_1214 (2)
Csoportkép az árpási templom előtt Feller Sándor korábbi polgármesterrel

A rövid kirándulás tudományosan mérhető eredményeit terveink szerint hamarosan bővebben is közzétesszük.