Colloquium Officiale II.

Április 23-án, csütörtökön az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárában megtartottuk éves tudományos seregszemlénket. Colloquium Officiale II című konferenciánk szervesen illeszkedik az Eötvös Collegium hallgatói konferenciáinak sorába: immár hatodszor — egyesületi keretek közt másodszor — rendezzük meg tudományos ülésszakunkat. Sonkoly Gábor dékánhelyettes megnyitó beszédében egyesületünk névadójának, Mika Sándornak az európai historiográfiában betöltött szerepét méltatta, megemlítve, hogy a konferenciánkat befogadó könyvtár nemzetközi hírű névadójának szakvezető tanára is volt. Közel húsz előadónk a régészet, művészettörténet, társadalom-, egyház- és diplomáciatörténet területéhez tartozó új kutatási eredményeit mutatta be mintegy 40-50 fős állandó közönség előtt, reggel 9-től délután 5-ig. A szekciókat Marosi Ernő akadémikus, Borsodi Csaba intézetvezető, Csorba László nemzeti múzeumi főigazgató és Fazekas István v. levéltári delegátus, egyetemi docens vezette. Bemutattuk tavalyi konferenciánk Tempus adest című nyomtatott anyagát. A Kovács Dóra és Szabó Melinda által szerkesztett könyvet Papp István, az Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltárának főlevéltárosa, a Történész Műhely hajdani tagja méltatta. 5 és fél 7 között a magyar egyetemi mezőny legnépesebb és legaktívabb öregdiák-hálózatának, az Eötvös Kollégium Baráti Körének történetéről és jövőbeli feladatairól beszélgettünk Bakos István választmányi elnökkel, Ress Imre v. alelnökkel, Szijártó István irodalomtörténésszel és Szövényi Zsolt alapító taggal, ny. minisztériumi főosztályvezetővel. A kerekasztal résztvevői kiemelték: a Keresztury Dezső-féle jelmondattal – Szabadon szolgál a szellem – mérhető collegiumi munkának két nagy tartópillére volt mindig: az intézmény bezáratása idején is működő könyvtár tudományos hálózata és a volt tagok összetartása. Az Eötvös Collegium azáltal őrizhette meg az európai kulturális közéletben betöltött szerepét – párját ritkítva a magyar intézményrendszerben -, mert végzettjeinek különleges összetartozástudata a hullámzó szakmai és politikai időszakokon is átsegítette.
A konferenciát az egyesület hölgytagjai által szüleink és tanáraink tiszteletére adott fogadás zárta be. Az est háziasszonya Kovács Dóra volt. A bécsi Collegium Pazmanianum rektora, főtisztelendő Varga János által megáldott ünnepi vacsora hangulatát Szamek Lili és Deák Zsigmond zenéje tette még feledhetetlenebbé. Köszönjük vendégeink és házigazdáink megtisztelő érdeklődését, pártfogását!

Az eseményről készült fényképek elérhetők egyesületünk facebook oldalán.