EC125 Emlékprogram

Lecturis Salutem!

 

Történeti zsákutcák és buktatók ellenére a szellem, amelyet az Eötvös Collegium neve fémjelez, kultúránk viszonyító mértéke. A Collegiumnak a végzetes XX. századon innen- és túlívelő történetében mindnyájunk számára fontos tanulság fészkel: a Kárpát-medence népeinek szellemi és szociális jólléte a művelődésalapú nemzettudat programjának sikerén múlik.

Az Eötvös Collegium sorsa paradigmatikus a XX. századi magyar és európai kultúrában. Egy ezredévben egyszer adatott meg a magyarságnak, hogy olyan iskolát teremtsen, amely valódi szellemi egységbe foghatja a haza különböző vidékein, társadalmi rétegeiben és nemzedékeiben működő tanárokat: a tudományos kritikán alapuló népnevelés erkölcsi kihívásának örök eszménnyé tételével az Eötvös Collegium az „emelkedő nemzet” zálogává vált a magyar kultúra történetében. Tisztelet minden erőnek és szándéknak, amely áldozatot hozott „a kősziklára épített ház” megmaradásáért! Ne hagyjuk feledésbe merülni, milyen ára volt!

A Collegium egyik fiatal történészközösségeként az a célunk, hogy iskolánk eszményeinek emlékezetét elevenné és közérthetővé tegyük. Arra törekszünk, hogy felmutassuk a magunk eszközeivel azok közös tanúságát, akik ezeknek az eszményeknek a képviseletében a Ménesi úti iskolához kötődnek. A 125. évforduló alkalmából a következő tanévben a Collegium örökségének értékelvű értelmezéseiből szeretnénk olyan példatárat összeállítani, amely mindnyájunk – volt és jelenlegi Eötvös-kollégisták és barátaink – lehetőségeihez illő mértékben mutatja fel az eötvösi út lényegét a magyar kultúra kortárs kihívásai szempontjából. Ennek részeként megújuló módszertani eszközöket is tervezünk kínálni az olvasni alig-alig ráérő, a társadalmi felelősségvállalástól elidegenedett mai értelmiség számára önazonossága megfogalmazásához. Azok által szólunk, akik hisznek a tudományos alapozottságú kulturális tevékenység nemzetépítő szerepében, és azok táborát akarjuk erősíteni, akik politikai divatok vagy birodalmi kísértések ellenére is a kulturális nemzeteszménybe kapaszkodnak ma Magyarországon. Emlékezünk és emlékeztetünk egy olyan korra és társadalomra, amelyben társadalmi és politikai akarat kísérte a szent meggyőződést: a nemzet felemelkedésének kulcsa a tudós tanár.

Szabadon szolgál a szellem!

 

Budapest, 2020. augusztus 18.,

a báró Eötvös József Collegium királyi jóváhagyásának 125. évfordulóján.

 

Mika Sándor Egyesület

Fönti nyilatkozatunk ide kattintva letölthető.