Lengyelországi történelmi kirándulás – “I do szabli, i do szklanki”

Történelmi ünnepséget és kirándulást szervezett egyesületünk  Mieczysław Woroniecki honvéd alezredes emlékére Galíciába, Woroniecki szülőföldjére. Az eseményen  Borhy László régész akadémikus, dékánja, és Kovács István polonista, akadémikus vezetésével vett részt az ELTE  bölcsészkarának küldöttsége.

Woroniecki ezredes emlékművének fölavatása, jobbra civilben Kovács István polonista, akadémikus

2015. október 3–5. között a Mika Sándor Egyesület (az Eötvös Collegium Történész Műhelye volt tagjainak szövetsége) szervezésében az ELTE BTK és az Eötvös Kollégium Baráti Körének küldöttsége Dél-Lengyelországba látogatott Woroniecki Mieczysław herceg, honvéd alezredes emlékművének felavatására. Woroniecki alakja Bem Józsefé mellett a magyar-lengyel barátság és szabadságszeretet ikonjává vált, emlékezetét a pesti bölcsész ifjúság tartotta fenn másfél évszázadon át (nagyszabású budapesti síremlékének 1877. évi felállítását is a M. Kir. Tudományegyetem hallgatói kezdeményezték).

Tavaly a Mika Sándor Egyesület az 1849. október 20-án kivégzett lengyel szabadsághős halálának 165. évfordulóján történelmi sétát szervezett Kovács István költő, író, polonista vezetésével a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe, ahol számos magyar és lengyel résztvevővel megkoszorúzta a lengyel honvédtiszt emlékművét.

Idén a szülőföldjén, a galíciai Brzostek városában felállított Woroniecki-emlékmű előtt több száz fős tömeg ünnepelte a magyar-lengyel barátság évezredes hagyományát és közös szabadsághőseink emlékezetét. A rendkívüli ünnepélyességgel megszervezett, számos egyházi és politikai méltóság részvételével lezajlott rendezvényen a magyar küldöttséget katonai tisztelgéssel fogadták. Az Eötvös Kollégium Baráti Körének elnöke, Hóvári János volt nagykövet és a Baráti Kör nevében Fröhlich Ida alelnök, akadémiai doktor, egyetemi tanár és Székely Márton MA-hallgató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és Borhy László akadémikus, bölcsészdékán nevében Szabó Melinda MA-hallgató és Arató György PhD-hallgató, a Mika Sándor Egyesület nevében Arató Ágnes és Isó Gergely alelnök koszorúzott. A magyar ifjúság küldöttsége nevében Arató György, az egyesület elnöke mondott köszöntőt. Főtisztelendő Bogdan Stanaszek professzor, a krakkói II. János Pál Katolikus Egyetem intézetvezetője és Wojciech Staniszewski, Brzostek város polgármestere koncerten és fogadáson látott bennünket vendégül az ünnepély után.

Wojciech Staniszewski brzosteki polgármester beszédet mond

Késő este a Brzostek közelében lévő przeczycai kegyhely XV. századi „Magyar Madonná”-ja előtt imádkoztunk hazánkért.

Utunk során Biecz, „a kis Krakkó” főterén a város polgármestere és országgyűlési képviselője fogadott bennünket, kedves vendégséggel enyhítve az utazás fáradalmait. Szállásunk Szymbark k Gorlice községben volt, amelynek közepén páratlan ékességű és mesterien restaurált XV. századi reneszánsz várkastély látható: ennek és a közeli skanzenban Zdzisław Tohl és munkatársai által lenyűgözően berendezett „Mackensen vezérkara” I. világháborús kiállításnak éjszakába nyúló megtekintése után bőséges zenés vacsorát kaptunk szállásunkon.

Körmendy Adrienn krakkói magyar főkonzul asszony Borhy László dékánnal, Kovács István volt főkonzullal, az Eötvös Kollégium Baráti Körével és a Mika Sándor Egyesülettel közösen megkoszorúzta a Gorlice főterén található I. világháborús emléktáblát, amelyet a 100 évvel ezelőtti gorlicei áttörés emlékére állítottak a hálás lengyelek. A lengyel köztudatban a megszálló orosz haderőt kiszorító gorlicei magyar véráldozatnak kulcsszerepe van abban, hogy az első világháború után Lengyelország ismét létrejöhetett: ennek élő, megható emlékezetét minden állomásnál tapasztaltuk házigazdáink részéről.

 

Borhy László, az ELTE BTK dékánja tiszteleg a gorlicei emlékmű előtt

 

Gorlice. Balról: Arató György, a Baráti Kör választmányi tagja, Borhy László dékán, Körmendy Adrienn főkonzul asszony és Rafał Kukla polgármester

Utunk során számos első világháborús emlékműnél, múzeumban és temetőben főt hajtottunk a magyar honvédség tiszteletére. Kiemelkedik közülük a Lużna határában lévő Pustki-hegy megrendítő katonai temetője, amelyben többszáz – a helyi hatóságok áldozatos munkája révén azonosított – magyar honvéd is nyugszik. A lengyel sast formázó emlékhely dombjának tetején elhelyezkedő fatemplom alatt a magyar Szent Korona kőemléke látható. Az oroszoktól öt rohamban elfoglalt hegyen a többszáz sír és a kápolna mellett egyetlen nemzeti emlékmű, a Kovács István volt Eötvös-kollégista, krakkói főkonzul által kezdeményezett díszes magyar kopjafa emelkedik. Az emlékműnél és a kopjafánál Fröhlich Ida egyetemi tanár, a Baráti Kör alelnöke, Körmendy Adrienn krakkói főkonzul asszony, Borhy László bölcsészdékán, a lengyelek közt ünnepelve tisztelt Kovács István polonista, Rafał Kukla polgármester, Kazimierz Krok polgármester és – egyesületünk képviseletében – Arató György és Isó Gergely koszorúzott.

wor
Templom és fejfák – katonai temető a gorlicei Pustki-hegyen

Visszatérőben küldöttségünk a Krosno közelében található Kamieniec gótikus lovagvárát is meglátogatta, amely rövid ideig a Balassi-család tulajdonában volt. A mostani várúr, Andrzej Kolder által tartott idegenvezetés során megkoszorúztuk Balassi Bálint emléktábláját, majd megtekintettük a lengyel nemesség kopytowai múzeumát, egy XIX. századi nemesi kúriát, amelynek gazdag korhű berendezése számos magyar relikviát is tartalmaz.

Rövid bártfai és szikszói műemléknéző kitérő után emelkedett lélekkel és azzal a tudattal tértünk haza: testvéreknél jártunk látogatóban, akik számára a szabadságszereteten alapuló évezredes barátság egyaránt közéleti és kulturális aktualitás.

A küldöttség tagjai:

 

„Tanár Urak”

 • Arató György, az Eötvös Kollégium Baráti Köre választmányi tagja és felesége
 • Bakos István művelődéskutató, az Eötvös Kollégium Baráti Körének választmányi elnöke és felesége
 • Borhy László régész, dékán (ELTE), akadémikus
 • Csoma Zsigmond egyetemi tanár (KRE) és felesége
 • Fröhlich Ida egyetemi tanár (PPKE), az Eötvös Kollégium Baráti Köre elnökségi tagja
 • Hajdu Zsigmond régész (Déri Múzeum), az Eötvös Kollégium Baráti Köre elnökségi tagja
 • Kovács István polonista, akadémikus
 • Őze Sándor egyetemi tanár (PPKE)

„Gólyák”

 • Arató Anna
 • Arató György és felesége
 • Baráth Dóra
 • Barta János
 • Deák Zsigmond
 • Isó Gergely
 • Nagy János
 • Pál Zoltán
 • Polgár Attila
 • Segyevy Dániel
 • Szabó Melinda
 • Székely Márton
 • Szekeres-Ugron Villő
 • Sztankovszky Varsány

 

Az eseményről készült galéria ide kattintva elérhető.