Isó Gergely

Isó Gergely

utolsó frissítés: 2018

Tisztség: Elnök 2016–2018

Szül. hely, idő: Budapest, 1991. július 10.

Jelenlegi munkahely: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának elsőéves doktorandusza a Művelődéstörténet Doktori Programon.

Kutatási terület: XX. századi egyháztörténet, különös tekintettel az evangélikus egyházra

 

 

 

Tanulmányok:

 

2016 –              Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Művelődéstörténet Doktori Program

2014–2016      Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem MA, művelődéstörténet szakirány

2011–2014       Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem BA, levéltár szakirány

2011–2013       Eötvös Collegium Történész Műhely

2006–2011      Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi

1998–2000     Kossuth Lajos Általános Iskola, Veszprém

 

Publikációk:

 

Szerkesztett kötetek

Az első esztergomi főegyházmegyei sematizmus, 1647. Közreadja Bojtos Anita. (Magyar Herold Series I. A katolikus megújulás forrásai 1.). Budapest 2014. [Arató Györggyel, Bojtos Anitával, Kapitány Adriennel, Nagy Jánossal és Simonkay Mártonnal közösen.]

Száraz csontokba élő lelket… Horváth Dezső veszprémi evangélikus lelkész naplója, 1883–1913. Veszprém 2014.

Tanulmányok

Ordass Lajos az 1957-es minneapolisi világgyűlésen I. In: Keresztyén Igazság 104. szám (2014) 46–60.

Ordass Lajos az 1957-es minneapolisi világgyűlésen II. In: Keresztyén Igazság 105. szám (2015) 6–14.

Ordass Lajos az 1957-es minneapolisi világgyűlésen III. In: Keresztyén Igazság 106. szám (2015) 16–38.

Hová lett a koncepció? Ordass Lajos evangélikus püspök 1956. évi rehabilitációja. In: Tempus Adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. (Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae, Series I. Nr. 4.) Szerk. Kovács Dóra – Szabó Melinda. Budapest 2015. 121–144.

Egy várva várt utazás – Ordass Lajos evangélikus püspök 1957. évi minneapolisi útja. In: Állam és egyház a modern magyar történelemben. Szerk. Gulyás Martin. (Studia Vincentiana). Budapest 2015. 187–202.

Ordass Lajos az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban. In: Keresztyén Igazság 111. szám (2016) 26–32.

Forrásközlések

Dóka Zoltán lelkész levele. In: Keresztyén Igazság 103. szám (2014) 41–45.

Levélváltás. In: Keresztyén Igazság 103. szám (2014) 46–47.

Ordass Lajos levele. Keresztyén Igazság 103. szám (2014) 48–52.

Recenziók

Egy testvéri (?) beszélgetés. Adalékok Dóka Zoltán evangélikus lelkész harminc éves „Nyílt levelének” ügyéhez (Forrásközlés). In: Jubileumi tanulmányok. (Emléklapok X.) Szerk. Bereczki Lajos – ifj. László Gábor. Budapest 2015. 341–353.

Recenzió a „Processus visitationis”. Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben. Szerk. Köblös József. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 11.) Pápa 2011. című kiadványról. In: Egyháztörténeti Szemle 14. (2013:2.) 98–102.

Szabadíts ki a hálóból… Recenzió az Egyházvezetők 1. Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő. Szerk. Mirák Katalin. (Háló 2. Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról, 1945–1990.) Bp. 2014. című kiadványról. In: Keresztyén Igazság 102. szám (2014) 37–39.

A kereszt erősíti a gyengét. Boldog Apor Vilmos tevékenysége az üldözöttek védelmében (recenzió). In: Győri tanulmányok. Szerk. Dominkovits Péter – Horváth József. Győr 2015. 252–256.

Tanúhegy. Recenzió a Vladár Gábor emlékkötetről. In: Keresztyén Igazság 110. szám (2016) 30–34.

Egyéb

Munkafüzet 7. Krisztus népének története. Tubán József Krisztus népének története c. egyháztörténeti olvasókönyvéhez. Veszprém 2010. [Tubán Józseffel közösen]

„Szabadon szolgál a szellem.” Bemutatkozik a Mika Sándor Egyesület. In: Bécsi Napló, XXXVI. (2015:5.) 2. [Arató Györggyel és Bojtos Anitával közösen]

Prófétai sors. 115 éve született Ordass Lajos evangélikus püspök. [online cikk]

Kegyelmi idő. Ordass Lajos 1956-ban. In: Dunántúli Harangszó, 2016. ősz. 5.

 

Előadások:

 

Ordass Lajos és az állami egyházpolitika változásai. Colloquium Officiale II, a Mika Sándor Egyesület tudományos konferenciája. Budapest, ELTE BTK TI Szekfű Gyula Könyvtár, 2015. április 23.

Egy várva várt utazás. Ordass Lajos evangélikus püspök 1957. évi minneapolisi útja. Állam és egyház a modern magyar történelemben, a Szent Vince Kollégium és a PPKE BTK Történettudományi Intézetének Legújabbkori Történeti Tanszékének műhelykonferenciája, Budapest, 2015. május 28.

A koncepció végleges. Ordass Lajos evangélikus püspök második félreállítása. Arma. Colloquium Officiale III, a Mika Sándor Egyesület, az I. Tóth Zoltán Kör és a Kubinyi András Történész Műhely tudományos konferenciája. Budapest, ELTE BTK TI Szekfű Gyula Könytár, 2016. március 31–április 1.

Ordass Lajos evangélikus püspök kiadatlan naplói. Egyháztörténészek 3. országos találkozója, Murga, 2016. június 8–9.

Hová lett a koncepció? Ordass Lajos 1956. évi rehabilitációja. 1956 és a szocializmus: Válság és újragondolás. Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2016. szeptember 8–10.

 

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység:

 

Civil tevékenység

Szekfű Gyula Szabadegyetem (MSE – ELTE)                        – szervező (2016–)

Mika Sándor Egyesület                                                            – tag (2013–), elnök (2016–)

Eötvös József Kollégium Baráti Kör                                        – tag (2014–)

Egyéb szakmai tevékenység, elismerés

Eötvös Collegium, Történész Műhely                        – tag (2011–2013), műhelytitkár (2013)

TÁMOP 4.2.2-pályázat: Önálló lépések a tudomány területén (2012–2013)

Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa Gyűjteményi Pályázata (2012 nyár)

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humántudományi szekció, „Magyar történelem 1945 után” tagozat: I. helyezés (2015)

Köztársasági ösztöndíj (2015–2016)

 

Nyelvismeret

 

Angol              felsőfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga (2011)

Német             középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga (2010)