Kősziklára épített ház – hármas könyvbemutató

“Ha azt kérdem magamban, amit érettségi előtt kérdünk tizennyolc éves diákjainktól: mit köszönhetnek az iskolának?
mit köszönhetek a Kollégiumnak?
ma is csak azt felelhetem, amit kezdettől fogva: mindent!”
Gyergyai Albert

borítókép
Az Eötvös Collegium Történész Műhelye Volt Tagjainak Szövetsége, a Mika Sándor Egyesület kiadásában hét évtizednyi várakozás után napvilágot lát az Eötvös Collegium félszázados fennállása alkalmából összeállított emlékkönyv, amelynek eredeti bemutatóját – hiszen 1945-ben erre nem volt mód – Keresztury Dezső igazgató 1947. október 26-ra tervezte. Az egykori emlékkönyv fennmaradt kéziratai mellett a kötet mintegy 640 oldalon közöl további történeti, művészettörténeti és irodalmi vonatkozású írásokat, tanulmányokat és egykori kollégistákkal készült kerekasztal-beszélgetéseket.

A könyvet, amelynek a szerkesztők a Kősziklára épített ház — Tanulmányok a 120 éves Eötvös Collegium tiszteletére címet adták, napra pontosan hetven év múltán, 2017. október 26-án mutatja be Lator László és Szörényi László, és ugyanitt sor kerül két további, kollégiumi vonatkozású kiadvány bemutatójára is.
Mohai V. Lajos: A drága váza. Válogatott esszék, tanulmányok című művét Szörényi László méltatja,  a Muratáj folyóirat 2016. évi 1–2. (összevont), a 60 éves Bence Lajosnak dedikált lapszámát pedig Péntek Imre ismerteti.

Az ünnepi ülést Dr. habil. Borsodi Csaba bölcsészdékán,
az ELTE Történeti Intézetének vezetôje megnyitóját követően Dr. Hóvári János, az Eötvös Kollégium Baráti Körének elnöke vezeti.

A hármas könyvbemutatóra szeretettel várunk minden érdeklődőt
2017. október 26-án csütörtökön este 6 órára
az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárába

(1088 Múzeum krt. 6–8. I. emelet)!

Eötvös Collegium Baráti Köre
Mika Sándor Egyesület