Kovács Dóra

utolsó frissítés: 2017

Tisztség: Alapító tag

Szül. hely, idő: Budapest, 1993. február 10.

Jelenlegi munkahely: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának elsőéves mesterszakos történész hallgatója, koraújkor szakiránnyal. A Győri Egyházmegyei Levéltár külső munkatársa.

Kutatási terület: Koraújkori magyar történelem, koraújkori magyar társadalomtörténet, ecsedi Báthory István országbíró és földesúri famíliája

 

Tanulmányok:

 

2014 – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem MA−

koraújkor szakirány

2014 – történelem alapszakos bölcsész (lengyel minor) végzettségű BA-diploma

2011–2014 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem BA (lengyel minor)

2011–2013 Eötvös Collegium Történész Műhely

2005–2011 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium

2000–2004 Szkoła Podstawowa nr. 300 im. Wandy Rutkiewicz

1999–2005 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola

 

Publikációk:

 

Kovács Dóra: Il primo registro dell’Arcidiocesi di Strigonio (1647). In: Az első esztergomi főegyházmegyei sematizmus (1647). Közreadja: Bojtos Anita. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2014. (Magyar Herold. Series I. A katolikus megújulás forrásai1.) 217–218.

Kovács Dóra: Ecsedi Báthory István közigazgatási és gazdasági feladatokat ellátó szervitorai. In: Tempus Adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2015. 11–32.

Megjelenés alatt: Kovács Dóra: Az ecsedi Báthoryak és a reformáció. In: Paletta – II. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencia. (munkacím).

 

Előadások:

 

Az Eötvös Kollégium 1956-ban (XIII. Eötvös Konferencia, 2012.)

Az utolsó ecsedi Báthory (Tempus Adest Konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére. A Mika Sándor Egyesület bemutatkozó konferenciája. Budapest, BTA, 2014. március 21.)

Az ecsedi Báthoryak és a reformáció (Paletta – II. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencia ELTE BTK, 2014. november 5.)

Az ecsedi udvar. Szervitori hivatás és kapcsolatrendszer Báthory István famíliájában (ELTE BTK Tudományos Diákköri konferencia, történelem – kora újkor, 2014. november; ill. OTDK 2015, Budapest, PPKE BTK)

A Kerekyek. Egy szervitori család a XVI. századi Felső-Magyarországon (Colloquium Officiale II. – A Mika Sándor Egyesület második házikonferenciája. ELTE BTK, 2015.április 23.)

 

Szakmai gyakorlat:

 

2012. február Levéltári gyakorlat a Győri Egyházmegyei Levéltárban

2013. február Levéltári gyakorlat a Győri Egyházmegyei Levéltárban

2014. február Levéltári gyakorlat a Győri Egyházmegyei Levéltárban

2014. július Levéltári gyakorlat a Győri Egyházmegyei Levéltárban

 

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység:

 

2013. szeptember – 2014. január: ERASMUS ösztöndíj a milánói állami egyetemen (Università degli Studi di Milano)

2015.  április: I. helyezés a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciója Kora újkori és újkori művelődés- és eszmetörténeti tagozatában.

 

Nyelvismeret:

 

Lengyel             felsőfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga (2007)

Angol                 középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga (2010)