Küldetésünk

A Mika Sándor Egyesületet a történettudomány és társtudományai nemzeti elkötelezettségű művelésére szövetkezett volt és jelenlegi bölcsészhallgatókként alapítottuk, azzal a céllal, hogy ezen keretek között az Eötvös Collegiumból kikerülve is, közösen folytassunk tudományos, kulturális, oktatási, hagyományőrző és ismeretterjesztő tevékenységet. Mintául a történelmi Eötvös Collegium nevelési eszményeit és tudományos elköteleződését tekintjük.

Az Egyesület keretein belül – az Eötvös Collegium Történész Műhelye volt tagjainak szövetségeként – az Alapszabályban foglaltak mellett továbbra is a történelmi Eötvös Collegium örökségét és hagyományait szeretnénk ápolni és kiteljesíteni, csatlakozva az előttünk járó nemzedékek példájához. Küldetésünk ezért megélni az Eötvös Collegiumnak a magyar kultúrpolitika nagy egyénisége, Keresztury Dezső igazgató és kultuszminiszter által alkotott jelmondatát: „Szabadon szolgál a szellem”, vagyis annak a közösen megkezdett szellemi igényű és társadalmi jelentőségű munkának a folytatása, amelyet az Eötvös Collegium falai között tanultunk, és amelyet – sajnálatos külső körülmények hatására – elsősorban a Collegium falain kívül végzünk.

Az Egyesületnek célja továbbá minden olyan nemzeti, tudományos és kulturális törekvés támogatása, amely egyéni kutatások és közösségi programok keretében, a tagok kutatási területének megfelelő bármely alkalmas intézményben a történelem és társtudományai művelésére irányul, segítve az országhatárokon átívelő együttműködéseket is.

Fontosabb tevékenységi köreink és terveink:

 • KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
  A magyarországi és határon túli magyar kulturális örökség fejlesztése és népszerűsítése; kiállítások rendezése; diák- és néprajzi hagyományok ápolása.
 • OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
  Ismeretterjesztő kiadványok, előadások kiadása, szervezése; tudományos előadássorozatok, szemináriumok rendezése; tanulmányi versenyek lebonyolítása; oktatáskiegészítő tevékenység végzése.
 • KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG
  A történettudomány és társtudományainak művelése, az ehhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása; tudományszervezés; konferenciák, viták rendezése; szakmai kiadványok megjelentetése; a Magyar Herold forrásközlő sorozat szerkesztése és kiadása; felsőoktatási kutatói ösztöndíjak alapítása; kutatói pályázatok kiírása; kutatás-finanszírozás.
 • NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
  Nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása; határon túli magyar tudományos intézetekkel való együttműködés; kárpát-medencei és külföldi tanulmányi kirándulások szervezése.