Legújabb kiadványunk

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy megjelent az egyesület első doktorának önálló monográfiája a disszertáció témájául választott 1751-es országgyűlés történetéről. Nagy János munkája már kapható!

A kötet két sorozatba is illeszkedik. Közös bennük, hogy olyan doktori disszertációkat tartalmaznak, amelyek a politikatörténettől az egyháztörténeten át a társadalom, a mentalitás és a környezet történelmének lényeges kérdéseit helyezik új megvilágításba. Budapest Főváros Levéltára fiatal és tehetséges munkatársainak biztosít igényes felületet gondolataik közlésére. A Mika Sándor Egyesület a nyomtatott megjelenéssel lehetőséget kíván biztosítani az Eötvös Collegium egykori Történész Műhelyének hagyományát ápoló közösség tagjainak arra, hogy önálló kötetben mutathassák be eddigi legfontosabb eredményeiket.

Nagy János hatalmas levéltári forrásanyag alapján a jómódú birtokos nemességből rekrutálódó diétai politikai szereplők pályaívének társadalomtörténeti szempontú elemzését végezte el, és kísérletet tett az országgyűlési ceremóniák, illetve beszédek kultúrtörténeti szempontú megközelítésére. Az általa alkalmazott komplex politika-, társadalom- diskurzustörténeti vizsgálat révén sokkal jobban megfoghatóvá váltak a rendi politikai élet szereplői és jobban megragadhatóvá vált a folyamatosan változó egyéni érdekeket és politikai cselekedeteket meghatározó retorikai-eszmei háttér is. A kötetet az 1751. évi országgyűlési szereplők rövid életrajzát tartalmazó Személyi adattár, valamint színes Térkép- és képmelléklet egészíti ki.

A könyvet Budapest Főváros Levéltárával közösen adtuk ki, ajánlójuk ide kattintva elérhető.