Molnár Antal a Pápai Történettudományi Bizottságban

Egykori tanárunk, többünk mestere 2021. február 22-én új megbízatást kapott Ferenc pápától, aki öt évre kinevezte a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává.

Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet igazgatója 1969-ben született Székesfehérvárott. Középiskolai tanulmányait a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte. 1989-ben lett az Eötvös Kollégium tagja latin–történelem szakosként, diplomáit 1995-ben és 1996-ban szerezte meg. A Szegedi József Attila Tudományegyetemen 1999-ben irodalomtudományból, a Paris IV–Sorbonne Egyetemen 2002-ben történettudományból szerzett doktori (PhD) fokozatot. 2000 és 2004 között az ELTE-n török szakos tanulmányokat folytatott. 2007-ben szintén az ELTE-n habilitált, 2019-ben pedig akadémiai doktori címet szerzett.

1998 és 2000 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történeti Intézetének adjunktusa, 2000-től az ELTE Történeti Intézetének adjunktusa, 2009-től docense. 1995 és 1996 között óraadó, 2002 és 2005 között pedig a Történész Műhely vezetője az Eötvös Collegiumban. Egyetemi munkája mellett 2005-től a MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, 2010-től osztályvezetője. 2008 és 2011 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának titkára, 2018-tól alelnöke. 1997-től 2011-ig a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya levéltárának levéltárosa. 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatója. 2016-tól ismét a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, majd 2019. január 1-jétől igazgatója, illetve az ELTE Történeti Intézetének docense.

Tudományos kutatásainak témája a katolikus egyház kora újkori története, ezen belül is elsősorban, Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak históriája, illetve a hódolt Magyarország és a Balkán-félsziget története a 16–17. században. 18 önálló kötete és több mint 200 tanulmánya látott napvilágot magyar és idegen nyelven. Hat magyar és négy külföldi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

2002-ben a Klaniczay Tibor Díjat, 2003-ban a Palládium Díjat, 2004-ben a Talentum Akadémiai Díjat, 2006-ban a Szakály Ferenc Díjat, 2019-ben pedig a Premio Roma díjat nyerte el. 2011-ben Mestertanár Aranyérmet kapott, miután – Siptár Dániel és Mihalik Béla szintén collegista tanítványai nyomán zsinórban harmadikként – diákja, egyesületünk alapító tagja, a collegiumi Történész Műhely akkori titkára, Arató György különdíjjal első helyezést ért el a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Egerben. Dolgozatát Turos Miklós (1591–1656) kiskomáromi főtiszt és családja társadalmi mobilitásának vizsgálatából írta, konzulense Molnár Antal volt.

“Az Eötvös Collegium (…) a másik alma materem. Óriási lehetőséget jelentett a maga könyvtárával, nyelvtanulási lehetőségeivel, egyedülálló szellemi közegével” – fogalmazott Molnár Antal 2019-ben, az Újkor.hu-n megjelent interjújában.

A Pápai Történettudományi Bizottságot XII. Piusz pápa kifejezett óhajára jött létre a 1954. április 7-én. A vatikáni intézet nemzetközi szinten együttműködik számos egyházi és egyházon kívüli testülettel és intézménnyel. Külön figyelmet fordítanak az ökumenikus párbeszéd fontosságára. Kezdeményezései lehetővé teszik a történelmi igazság keresését, annak tudatában, hogy a tudományos közösség ilyen formája hozzájárul az egység felé vezető út megtalálásához.

Szeretettel gratulálunk, és örömteli munkát kívánunk a Pápai Történettudományi Bizottságban!

(forrás: katolikus.hu)

Kapcsolódó:

A reformáció útjai (műhelykonferencia, 2017)

Beszámoló A reformáció útjai műhelykonferenciáról Csermelyi Józseftől