Nagy Szulejmán magyarországi nyughelye

Egyesületünk tagja, Arató György megtalálta Bécsben és Budapesten azokat a XVII. századi iratokat, amelyek bizonyítják, hogy a Szigetvár melletti turbéki szőlőhegyen talált romok valóban I. (Nagy, Törvényhozó) Szulejmán szultán (1494–1566) halálának helyszínéhez köthetők.

 A szultán a Zrínyi Miklós által védett Szigetvár elleni ostrom (1566) idején halt meg. A belső szerveit rejtő sír fölé az ostrom után türbét emeltek, amely körül a XVI–XVII. században fontos muszlim zarándokközpont és ezt kiszolgáló település épült. A komplexum az iszlám világ legnyugatibb európai kultuszközpontjainak egyike volt, a visszafoglaló háborúk során (1686–1692) azonban elpusztult, ezért helyszínéről nemzetközi vita zajlott. Kollégánk a Pap Norbert professzor és Kitanics Máté tudományos főmunkatárs (PTE) vezette feltárások levéltári adatokkal történő kiegészítésével hozzájárult a közel másfélszáz éve zajló tudománytörténeti vita lezárásához. A tanulmány az interdiszciplináris kutatócsoport legújabb kötetében jelent meg (Pap Norbert szerk.: Turbék – Szulejmán szultán zarándokvárosa. Budapest – Pécs, MTA – PTE, 2020.).