Pál Zoltán legújabb publikációja a Simon István-emlékkötetben

Megjelent a nemrég elhunyt jeles történész-levéltáros, Simon István (1960-2019) tiszteletére összeállított kötet (Egy élet emléke – egy emlék élete. Tanulmányok Simon István emlékére. Szerkesztette: Haász Réka, Katona Klára, Ring Orsolya, Sz. Nagy Gábor. Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2021.). A kiadvány azelőtt a kutató előtt tiszteleg, aki évtizedekig dolgozott az Országos Levéltár 1945 utáni Politikai Kormányszervek Főosztályán, s aki számos publikációjában foglalkozott a magyarországi és a nemzetközi szociáldemokrácia történetével. A kötetbe döntően Simon István egykori munka- és pályatársai, a XIX-XX. századi magyar történelmet kutató történészek és levéltárosok írtak. Egyesületünk egyik alelnöke, Pál Zoltán Kísérlet az ideológiai oktatás korszerűsítésére címmel publikált tanulmányt a kötetbe. A szerző ebben azt mutatta be, hogy milyen módon próbálta meg az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete a Kádár-korszakban modernizálni a politikai gazdaságtan, a marxista filozófia és a tudományos szocializmus oktatását.A kötet bemutatójára 2021. június 8-án fog sor kerülni Budapesten, a Király u. 9-ben.