Pál Zoltán

pz

utolsó frissítés: 2018

Tisztség: alelnök (2018– )

Szül. hely, idő: Budapest, 1987. július 11

Jelenlegi munkahely: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, tudományos segédmunkatárs.

Kutatási terület: 1945 utáni magyar politika-, művelődés- és társadalomtörténet; politikai döntéselőkészítés és valóságismeret a Kádár-korszakban

 

 

 

Tanulmányok:

 

2013–2016: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola – Modernkori Magyarország Doktori Program

2010–2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem MA, modernkori magyar szakirány

2009–2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar levéltár MA, új- és jelenkori szakirány

2009–2012: Eötvös József Collegium, Történész Műhely

2006–2009: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem BA, levéltár szakirány

 

Publikációk:

 

Önálló kötet

Az Eötvös Kollégium. Elitképzés a népi demokráciában 1956–1984. Budapest, Kairosz Kiadó, 2013, 320.

Tanulmányok

 A Molnár Erik-vita tegnap és ma. In: Századok. Tanulmányok a 200 éve született Horváth Mihály tiszteletére. Szerkesztette: Bojtos Anita és Novotnik Ádám. [Budapest], Eötvös Collegium Történész Műhely, 2010. 207–217.

Internálások Magyarországon (1945–1953). In: Kommentár, 2010/2. 61–74.

Lutter Tibor államvédelmi megfigyelése. In: Betekintő, 2010/3. 

Lutter Tibor. In: Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati. Szerk.: Horváth László, Laczkó Krisztina, Tóth Károly, Péterffy András. Budapest, Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, 2011. 132–135.

Keresztury Dezső igazgatósága az állambiztonsági megfigyelések tükrében. In: Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati. Szerk.: Horváth László, Laczkó Krisztina, Tóth Károly, Péterffy András. Budapest, Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, 2011. 599–611.

Lutter Tibor kapcsolata az állambiztonsággal. In: Memoriae commendamus. Tanulmányok a XI. Eötvös Konferencia Történeti Üléséről. Szerkesztették: Kapitány Adrienn és Locsmándi Dániel. [Budapest], Eötvös Collegium Történész Műhely, 2011. 257–268.

The Detention Camp of Kistarcsa (1949–1953). In: Show trials, concentration and labour camps and the fate of refugees before and after World War II. Szerkesztette: Maruzsa Zoltán. Budapest,  ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2011. 151–159.

Balra át! – Adalékok a magyar sportélet 1948 és 1953 közötti államosításához. In: Helytállás. Tanulmányok a XII. Eötvös Konferencia történeti üléséről. Szerkesztette: László Gábor és Toronyi Alexandra. [Budapest], Eötvös Collegium Történész Műhely, 2012. 423–449. (Rigó Balázzsal közösen)

Besúgók a Ménesi úton – Szemelvények a Tóth Gábor vezette Eötvös Kollégium állambiztonsági megfigyelésének történetéből. In: Helytállás. Tanulmányok a XII. Eötvös Konferencia történeti üléséről. Szerkesztette: László Gábor és Toronyi Alexandra. [Budapest], Eötvös Collegium Történész Műhely, 2012. 473–494.

„Külföldről irányított szabotázsakció”. Koncepciós per a MAORT ellen 1948-ban. In: Kommentár, 2013/2. 54–67.

A vonakodó ügynök. „Békés Gáspár” jelentései az MTA Történettudományi Intézetéről. In: Tempust adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Szerkesztették: Kovács Dóra és Szabó Melinda. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2015. 103–120.

Elvtársalgás. A szociáldemokráciával kapcsolatos kutatások az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében. In: Habitus. Tanulmányok a Colloquium Officiale II konferencia előadásaiból. Szerkesztették: Baráth Dóra és Kiss Alpár. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2016. 271–285.

Az Eötvös Collegium és a népi mozgalom. In: Parasztsors – magyar sors. Emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról. Szerkesztette: Ifj. Arató György. Budapest, Hitel Könyvműhely – Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2016. 105–124.

A Kádár-kor nép-nemzeti ellenzéke. In: Népiblog. Az elmúlt évek írásai (2014–2016). Szerkesztette: Bartha Ákos – Paár Ádám – Péterfi Gábor. Budapest, L’ Harmattan, 2016. 115–117.

Magyarázni a mechanizmust. Az 1968-as magyarországi reform propagandája. In: Nézőpontok. Tanulmányok. Szerkesztők: Pettinger-Szalma Vendel – Sós János. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, 2016. 213–226.

Recenziók

Fájdalmas közös történelem. Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések. Tanulmányok a magyar-román (román-magyar) kapcsolattörténetről és identitásról,Kisebbségkutatás könyvek, Lucidus Kiadó, Budapest, 2011, 220 oldal. In: Pro Minoritate, 2011 Tél. 140–142.

Utak a futballpályáról a hídra. Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések II. Tanulmányok, esszék, beszélgetések, Lucidus Kiadó Kisebbségkutató Könyvek, Budapest, 2012, 256 oldal. In: Pro Minoritate, 2012 Tél. 115–119.

Nehéz esztendők erőszakszervének krónikája. Müller Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban. Jaffa Kiadó, 2012. In: Betekintő, 2013/2.

A nagy perről, kicsit másképp. Ötvös István: Koncepcióváltások. A Rajk-per katonai vonala. Attraktor, 2012. In: Betekintő, 2013/4.

A gömbcsukló szorításában. Tóth Sándor: A román földrajzi gondolat. Geopolitika, biztonság, földrajzoktatás. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2013, 254 oldal. In: Kommentár, 2013/6. 119–122.

Nagy állambiztonsági irodalomkönyv. (Szőnyei Tamás: Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956–1990.) In: Forrás, 2014/9. 108–112.

Modern ideológiatörténet. Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer. In: Modern Magyarország, 2016/1. sz. 232–238.

 

Előadások:

 

2009. április 4. A Molnár Erik-vita tegnap és ma. X. Eötvös Konferencia. A Történész Műhely emlékülése a 200 éve született Horváth Mihály Tiszteletére. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium.

2010. május 8. Lutter Tibor kapcsolata az állambiztonsággal. XI. Eötvös Konferencia. Az Eötvös Collegium Történész Műhelyének ülése. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium.

2010. október 28. Keresztury Dezső igazgatósága az állambiztonsági megfigyelések tükrében. Lustrum Saeculare Collegii. Konferenciasorozat az Eötvös Collegium százéves épületének tiszteletére 2010. október 25–28. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium.

2011. március 3. The Detention Camp of Kistarcsa (1949–1953). Show trials, concentration and labour camps, political refugees in Europe before and after World War II. International Conference. Budapest, ELTE BTK.

2011. április 18. A Kistarcsai Központi Internálótábor története (1949–1953). XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. április 18–20.

2011. május 7. Balra át! – Adalékok a magyar sportélet 1948 és 1953 közötti államosításához. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülése. Budapest, ELTE BTK (Rigó Balázzsal közösen)

2011. május 7. Ügynökök a Ménesi úton. Szemelvények a Tóth Gábor vezette Eötvös Kollégium állambiztonsági megfigyelésének történetéhez. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülése. Budapest, ELTE BTK.

2012. május 5. Az irodalomtörténészek és a hatalom. Az MTA Irodalomtörténeti Intézete „Sziklai Barna” jelentései alapján (1957–1964). A XIII. Eötvös Konferencia Mika Sándor Emlékülése. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium.

2012. szeptember 29. Az Eötvös Kollégium és a népi-nemzeti ellenzék kapcsolata. Konferencia a Lakiteleki Találkozó 25. évfordulóján. Lakiteleki Népfőiskola.

2012. november 10. Népi írók gondolatrendszerének jelenléte a kádár-kori Eötvös Kollégiumban. A PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolája Eszmetörténeti Műhelyének konferenciája 2012. november 9–10. Piliscsaba, PPKE BTK.

2014. március 21. A vonakodó ügynök. „Békés Gáspár” jelentései az MTA Történettudományi Intézetéről. Tempus Adest. Konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére.

2014. június 4. Tudomány a diktatúrában. Két kutatóintézet a Kádár-korszakból. Közelképek a XIX–XX. századi magyar történelemből. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktorandusz Konferenciája (Varga Zsuzsannával közösen)

2014. szeptember 19. Az Eötvös Collegium és a népi mozgalom. Parasztsors – magyar sors. Emlékülés a Dózsa György vezette parasztháború 500. és a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából.

2015. március 12. The Leader Corps of the Hungarian Socialist Workers Party and the Higher Education (Az MSZMP vezetőtestületei és a felsőoktatás). Higher Education Policies and Relationships in Central and Eastern Europe. Az MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoportjának konferenciája.

2015. április 23. Elvtársalgás. A szociáldemokráciával kapcsolatos kutatások az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében. Colloquium Officiale II. A Mika Sándor Egyesület Konferenciája.

2015. június 3. Magyarázni a mechanizmust. Az 1968-as magyarországi gazdasági reform propagandája. Modern Magyarország. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program konferenciája.

2016. március 31. A tudomány ára. Szociológiai kutatások finanszírozása Magyarországon az 1970-es és 1980-as évek fordulóján, különös tekintettel az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetére. Arma – Colloquium Officiale III.

2016. október 14. Megtorlás a mezőgazdasági akadémiákon 1956 után. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban konferencia.

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység:

Ösztöndíj      

2010: Köztársasági ösztöndíj

Egyéb tudományszervező és közösségi tevékenység:

Magyar Levéltárosok Egyesülete (2012–)

Mika Sándor Egyesület (alapító tag) (2013–)

Eötvös József Kollégium Baráti Köre (választmányi tag) (2015–)

 

Nyelvismeret:

Angol              középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga (2005)

Német             középfokú, államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga (2013)