Salamon Gáspár

utolsó frissítés: 2018

Tisztség: alapító tag

Szül. hely, idő: Budapest, 1991. május 24.

Jelenlegi munkahely: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) Lipcse, tudományos munkatárs (pre-doc)

Kutatási terület: 19–20. századi építészettörténet, építészi mobilitás, építészképzés

 

 

Tanulmányok:

 

2017–             Doktori tanulmányok, Humboldt-Universität zu Berlin, IKB

2016                 Művészettörténet MA, ELTE BTK

2013                Művészettörténet BA, ELTE BTK

2010                Érettségi, Piarista Gimnázium, Budapest

 

Publikációk (válogatás):

 

Architekturgeschichtslehre an der Joseph-Technischen Hochschule Budapest. Kompilationspraxis als Wissenstransfer und Selbstverortung im zeitgenössischen Architekturdiskurs (1871–1902). In: Kunstgeschichte an Polytechnischen Instituten, Technischen Hochschulen, Technische Universitäten. Geschichte – Positionen – Perspektiven, Wien 2019? [megjelenés alatt]

‘Akademische’ Vorbilder für die polytechnische Architektenausbildung an der Joseph-Technischen Hochschule Budapest in der Grunderzeit. In: Vom Baumeister zum Master. Formen der Architekturlehre vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Hg. von Carola Ebert – Eva Maria Froschauer – Christiane Salge. Berlin, Universitätsverlag der TU Berlin, 2019. 192–213.

A „Steindl-füzetek”. Egy forrás a dualizmus kori építészképzés történetének historiográfiai megközelítéséhez. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2017), 69–84.

Kós Károly és a historizmus. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 9 [19] (2016), 259–270.

A gipsz és az anyagszerűség konfliktusa Maróti Géza oktatási programjaiban, Ars Hungarica, 42 (2016), 2. 181–191.

Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246–2013), Tanulmányok Budapest Múltjából, 41 (2016), 281–287. [kiállítás- és könyvismertetés]

“Aztán vigyázzon, el ne csússzék!” Elmélet, gyakorlat és fontolva haladás a műegyetemi Schulek-tanszéken, Ars Hungarica, 40 (2014), 3. 338–350.

 

Konferencia-előadások:

 

„Ezrey az építészképzésről. A Lechner-mesteriskola vitája Komor Marcell kritikáinak tükrében”, A kultúrpaloták, mint a szecesszió összművészeti alkotásai – Konferencia a marosvásárhelyi Kultúrpalota felavatásának 100. évfordulója alkalmából, Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely, 2013.

 „The Concept of the »Meisterschulprinzip« in the Architectural Education of Vienna and Budapest”, Admired as well as Overlooked Beuty – Contributions to Architecture and Urbanism of Historicism, Art Nouveau, Early Modern and Traditionalism, Masarykova Univerzita, Brno, 2014.

„Hallgatói rajzból zebegényi templom. Egy Kós Károly-terv metamorfózisa”, Tempus Adest, Mika Sándor Egyesület, Budapest, 2014.

„Kós Károly és Schulek Frigyes. Jelenetek egy mester-tanítvány kapcsolatból”, Művészet Ybl és Lechner korában, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2014.

„»Magyart egy tanár sem írt…« A német építészettörténeti tudományos irodalom recepciója a budapesti József Műegyetem oktatásában a 19. század utolsó harmadában”, Fiatal Művészettörténészek V. Konferenciája, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2015.

„A gipsz és az anyagszerűség konfliktusa Maróti Géza oktatásmetodikájában”, Törékeny érték. A gipsz a 19-20. századi múzeumi és oktatási gyakorlatban, MTA BTK Művészettörténeti Intézet – Schola Graphidis Művészeti Gyűtemény, Budapest, 2016.

„Eliel Saarinen and Géza Maróti in Michigan”, 2016 Annual Conference of the Midwest Art History Society, Chicago, 2016.

„Akademische Ausbildung im (poly)technischen Rahmen. Die Architektenausbildung an der Königlichen Joseph-Technischen Hochschule als Hybridphänomen (1871–1914)”, 3. Forum Architekturwissenschaft. Vom Baumeister zum Master – Formen der Architekturlehre vom 19. bis ins 21. Jahrhundert, Freie Universität, Berlin, 2016.

„Lehrkonzepte der ungarischen Architektenausbildung um 1900 und die Wagnerschule als Bezugspunkt.”, Otto Wagner und Ungarn, Collegium Hungaricum, Bécs, 2018.

„Jenseits von Wien. Die Berliner Lehrtradition und die Berliner Schule der Kunstgeschichte in der Budapester technischen Architektenausbildung (1864–1900)”, Kunstgeschichte an Polytechnischen Instituten, Technischen Hochschulen und Technischen Universitäten. Geschichte – Positionen – Perspektiven, Technische Universität Wien, 2019.

 

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység:

 

Ösztöndíjas tanulmányok, tanulmányutak:

DAAD Stipendium – Promotionen in Deutschland, 2017–2019

Collegium Hungaricum ösztöndíj, Bécs, 2017 (2 hónap)

Utrecht Network Young Researchers’ Grant, GWZO, Universität Leipzig, 2017 (1 hónap)

Bordin–Gillette Fellowship, Bentley Historical Library, University of Michigan, Ann Arbor (Mich.), 2016 (1 hónap)

Campus Hungary, Cranbrook Archives, Bloomfield Hills (Mich.), (1 hónap); Arkkitehtuurimuseo, Helsinki, 2013 (1 hét)

Szervezeti tagságok:

Mika Sándor Egyesület (2013–)

 

Honlap:

https://hu-berlin.academia.edu/GáspárSalamon