Simonkay Márton

utolsó frissítés: 2020

Tisztség: alelnök (2013–2015), elnök (2018–2020)

Születési hely, idő: Budapest, 1992. február 8.

Munkahelyek:

 • MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs (2019–)
 • Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, tanár (2016–2018)

Tanulmányok:

 • Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és AMI (1998–2002)
 • Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (2002–2010)
 • Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (2002–2012, alapfok)
 • ELTE BTK történelem BA – földrajz minor (2010–2013)
 • ELTE Eötvös Collegium (2010–2013)
 • ELTE BTK történelem – földrajz tanári MA (2013–2016)
 • ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom-és gazdaságtörténet program (2016–2020)

Nyelvismeret:

 • latin (B2 középfok, C típusú komplex, emelt szintű érettségi alapján)
 • német (B2 középfok, C típusú komplex)
 • angol (társalgási szinten)

Kutatási terület: 19–20. századi európai és magyar környezettörténet, tantárgy-pedagógia, középkori címereslevelek

Elismerések:

 • Fővárosi Diákösztöndíj (Fővárosi Önkormányzat, 2008–2009)
 • Szent Imre-díj (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2010)
 • Ferencvárosi „deák” tanulmányi ösztöndíj (Ferencvárosi „deák” Közalapítvány, 2011)
 • Weiner-emlékplakett (Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, 2012)
 • TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0030 Önálló lépések a tudomány területén (ELTE Eötvös Collegium, 2012–2013)
 • Tudományos Ösztöndíj Pályázat (ELTE BTK HÖK, 2013)
 • Köztársasági Ösztöndíj (ELTE BTK, 2013–2014, 2014–2015)

Egyéb szakmai és civil tevékenység:

 • Magyar Herold (forrásközlő sorozat, szerkesztőbizottsági tag, 2014–)

Előadások:

 • Búza vagy bárány? Bekerítések a kora újkori Angliában. (XIII. Eötvös Konferencia, Budapest, 2012. május 4.)
 • „Áldott felszabadulás a féktelen vizek zsarnoksága alul” – a Rába-szabályozás 1886 és 1893 közötti munkálatainak társadalmi megítélése (ELTE BTK Történeti Intézet Tudományos Diákkörének vitaülése, 19. századi szekció, Budapest, 2012. november 26. Azonos címmel: XXXI. OTDK Humán Tudományi szekció, Gazdaság- és társadalomtörténet a dualizmus korában tagozat, Debrecen, 2013. április 4.)
 • Az „aranykor” vége. 1914 és következményei. (Ferencvárosi Kolping Család Egyesület, 2013. június 21.)
 • Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen! – a Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873-1883) (A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése, A vízgazdálkodás története szekció, Gödöllő, 2013. július 3.)
 • Árvizek és szabályozás a Dunán. (Szent Imre Nap, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2013. november 5.)
 • Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893) (Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az államszocializmus időszakáig, Budapest, 2014. január 31.)
 • Magyar földszeretet az „oláh tengerben”: narratívák Fodor Ferenc Elnemsodort falujában (Tempus Adest – konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére, Budapest, 2014. március 21.)
 • Csak a jó meleg Afrika… földrajzos projektterv, 10. osztály (Sulinetwork 2014, Konferencia, Tanárszakos hallgatók projektbemutatói – Intel® Teach Essentials a felsőoktatásban szekció, Győr, 2014. október 18.)
 • Levéltár és iskola a Kádár-korban (Arma – Colloquium Officiale III, Budapest, 2016. március 31.)
 • Mederben tartott fejlesztés: a vízrendezés jogi–intézményi kereteinek XIX. századi kialakulása Nyugat-Európában és Magyarországon (Nyitott Társadalomtörténet XII. Az ELTE TDI Társadalom- és gazdaságtörténeti PhD programjának konferenciája, Budapest, 2018. június 18.)
 • A vizek hasznáról és káráról – érdekellentétek és együttműködés a Rábaszabályozó társulatban (Salamander – konferencia a történelmi kutatás társadalmi céljáról és hasznáról, Budapest, 2019. április 11.)
 • Rising state, declining locality: regulating the Rába river in the Belle Époque (Zeitgeschichte als Interventionsgeschichte/Contemporary History as a History of Intervention, Bécs, 2019. május 10.)
 • Mederben tartott fejlesztés: a vízrendezés jogi–intézményi kereteinek XIX. századi kialakulása Nyugat-Európában és Magyarországon (Nyitott Társadalomtörténet XII. Az ELTE TDI Társadalom- és gazdaságtörténeti PhD programjának konferenciája, Budapest, 2018. június 18.)
 • A vizek hasznáról és káráról – érdekellentétek és együttműködés a Rábaszabályozó társulatban (Salamander – konferencia a történelmi kutatás társadalmi céljáról és hasznáról, Budapest, 2019. április 11.)
 • Rising state, declining locality: regulating the Rába river in the Belle Époque (Zeitgeschichte als Interventionsgeschichte/Contemporary History as a History of Intervention, Bécs, 2019. május 10.)
 • Határ-kérdések az Alsó-Rába-vidék dualizmus kori szabályozásánál (Határ – határhelyzet – határátlépés. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Pécs, 2020. augusztus 27.)

Publikációk:

 • 2011       „Felújítani azt, ami érdemes” – Beszélgetés Elekfi Lászlóval. In: Lustrum. Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a.D. MCMXI inaugurati. Szerk.: Horváth László – Laczkó Krisztina – Péterffy András – Tóth Károly. Typotex Kiadó–ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 685–708. (Székely Mártonnal, a jegyzeteket kiegészítette Tóth Károly)
 • 2013       Dobóci Zalai-címereslevél, 1457. In: Középkori magyar címereslevelek I. Szerk.: Körmendi Tamás. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 41–44.
 • 2013       Nezdei Mernyei-címereslevél, 1498. In: Középkori magyar címereslevelek I. Szerk.: Körmendi Tamás. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 85–88.
 • 2013       „Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen” – a Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873–1883). Magyar Hidrológiai Társaság, XXXI. Országos Vándorgyűlés, Gödöllő, 2013. július 3–5. http://www.hidrologia.hu/
  vandorgyules/31/dolgozatok/word/149_simonkay_marton.pdf
 • 2013       Liszt Ferenc Rómában (1861–1869) – adalékok az olasz–magyar kulturális kapcsolatok történetéhez. Első Század 12 (2013: 2.) 110–131.
 • 2013       Vadas András: Körmend és a vizek. Egy település és környezete a kora újkorban. [könyvismertetés] Korall 14 (2013: 4.) (53. szám) 208–211.
 • 2014       Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893). In: Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Szerk.: Horváth Gergely Krisztián. Balassi Kiadó, Budapest. 343–376. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Viz.pdf
 • 2014       Források a Rábaszabályozó Társulat ügyviteli rendjéhez. In: Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Szerk.: Horváth Gergely Krisztián. Balassi Kiadó, Budapest. 614–632. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Viz.pdf
 • 2015     Magyar földszeretet az „oláh tengerben”: narratívák Fodor Ferenc Elnemsodort falujában. In: Tempus Adest – tanulmányok 2014. Szerk. Kovács Dóra – Szabó Melinda. Mika Sándor Egyesület, Budapest. 229–242.
 • 2016         Búza vagy bárány? A bekerítések és a kora újkori angol táj átalakulása. In: Index. Tanulmányok a Mika Sándor Emlékülésről 2012. Szerk. Simonkay Márton. Mika Sándor Egyesület, Budapest. 119–144.
 • 2017         A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása [The Exorcist of Zombor. The Mentality of an Eighteenth-Ceuntury Franciscan Monk]. (Vallásantropológiai tanul- mányok Közép-Kelet-Európából 3.) By Dániel Bárth. Budapest: Balassi, 2016. 316 pp. [könyvismertetés] Hungarian Historical Review 6 (2017: 3.) 686–690.
 • 2017         Első mindenek közül. Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám szerk.: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 25.) Győr, 2016. 869 oldal. [könyvismertetés] Aetas 32 (2017: 4.) 207–210.
 • 2017         Levéltár-pedagógia ma és holnap. Levéltári Szemle 67 (2017: 4.) 50–65.
 • 2018         Levéltár és iskola a Kádár-korban. In: Arma. Tanulmányok a Colloquium Officiale III konferencia előadásaiból. Szerk.: Kiss Alpár. 217–234.
 • 2019         Elképzelt reformkor. Történetértelmezési vázlat. in: „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt” Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Szerk.: Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtös Áron. RODOSZ Bihar, Nagyvárad. 15–34.
 • 2019         A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás – társasági élet – szegénypolitika. Szerk.: Pilkhoffer Mónika – Kaposi Zoltán. Pécs, 2017. Kronosz Kiadó – Pécs Története Alapítvány. (Pécsi Mozaik 7.) In: URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv XIII. Főszerk.: Kenyeres István. Budapest. 347–351.
 • 2020         Vízszabályozók hálózata. Társulati vezetés és vármegyei karrier a Rábaszabályozó Társulatban (1873−1918). In: Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 4 (2020) 63−92.