Szabó Melinda

Szabó Melinda

utolsó frissítés: 2017

Tisztség: választmányi tag

Szül. hely, idő: Budapest, 1992.október 5.

Jelenlegi munkahely: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának mesterszakos régészhallgatója, klasszika archaeológia – római provinciák régészete szakirányon.

Kutatási terület: Római régészet, Pannonia régészete, római társadalomtörténet, epigráfia, az ordo equester szerepe a provinciában

 

 

Tanulmányok:

 

2015-             ELTE – BTK Ókori nyelvek és kultúrák, Klasszika-filológia szakirány BA

2014-                         ELTE – BTK Régészet MA, klasszika archaeológia – római provinciák régészete szakirány

2011- 2014    ELTE – BTK Történelem – régészet szakirány BA

2011-2014     Eötvös József Collegium, Történész Műhely tagja

2003-2011     Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

1999-2003     Brassó Utcai Általános Iskola

 

Publikációk:

 

Szerkesztett kötet

Kovács Dóra – Szabó Melinda (Szerk.): Tempus adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Budapest, 2015. 271 p.

Tanulmányok

Arcképek, áldozatok, koszorúk. Az Aquincum – gázgyári temető faragott kőanyagának néhány motívuma. In. Tempus adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Szerk.: Kovács Dóra – Szabó Melinda. Budapest, 2015. 145 – 182.

Az ordo equester feliratos emlékei Pannoniából az I. században. In. Habitus. Szerk.: Baráth Dóra – Kiss Alpár. Budapest, 2016. 9-28.

 

Előadások:

 

Mika Sándor (1859-1912). XIII. Eötvös Konferencia, Budapest, 2012. május 5.

Aquincum – gázgyári temető síremléktípusai. ELTE-RI Tudományos Diákköre által szervezett előadássorozat. 2014. március 17.

Az Aquincum – gázgyári temető faragott kőanyaga. Tempus Adest konferencia, Budapest, 2014. március 21.

Hol voltak a lovagok? Adatok Pannonia meghódításának társadalmi hátteréhez. Colloquium Officiale II. konferencia 2015. április 23.

Aquincum lovagjai. Arma. Colloquium officiale III. konferencia 2016. április 1.

 

Egyéb szakmai és közéleti tevékenység:

 

Szakmai gyakorlat:

2012. július 2. – július 27.: Részvétel technikusként Brigetio / Szőny-Vásártéri tanásatáson

2012. augusztus 6. – augusztus 18.: Részvétel technikusként a solymári vár tanásatásán

2013. július 1. – július 26.: Részvétel technikusként Brigetio / Szőny-vásártéri tanásatáson

2014. június 30. – július 25.: Részvétel technikusként Brigetio / Szőny-vásártéri tanásatáson

2014. augusztus 11 – október 31.: Részvétel technikusként Brigetio / Szőny-Dunapart lelőhely megelőző feltárásán

2015. június 29. – július 24.: Részvétel technikusként Brigetio / Szőny-vásártéri tanásatáson

2015. július 27. – augusztus 28.: Részvétel technikusként Brigetio / MOL-lakótelep, Kiskertek lelőhely tervásatásán

2015. augusztus 31. – november 27.: Részvétel technikusként Brigetio / Szőny-Dunapart lelőhely tervásatásán

2016. június 4. – július 29.: Részvétel technikusként Briegtio / Szőny – Vásártér lelőhely tanásatásán

2016. augusztus 1. –augusztus 18.:Részvétel technikusként Brigetio / Szőny – Dunapart lelőhely tervásatásán.

Ösztöndíjak:

2013. szeptember:  Campus Hungary ösztöndíj bécsi csoportos tanulmányúthoz

2014-2015: Köztársasági ösztöndíj

2016. szeptember – 2017. február: ERASMUS ösztöndíj a római állami egyetemen. (Sapienza – Università degli Studi di Roma)

Egyéb tudományszervező és közösségi tevékenység:

2013– Mika Sándor Egyesület – alapító tag

2014– Eötvös József Kollégium Baráti Kör – tag

Nyelvismeret:

Latin – középfokú, államilag elismert C típusú nyelvvizsga (2008)

Angol –  középfokú, államilag elismert C típusú nyelvvizsga (2010)

Olasz –  középfokú, államilag elismert C típusú nyelvvizsga (2016)