Szekfű Gyula Szabadegyetem – Historizáló Budapest

Az építészeti historizmus múltja, jelene és jövője

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Szekfű Gyula Szabadegyetem következő ülésére:

Noha a magyarországi historizáló épített örökség nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, a historizáló építészet kutatását kezdettől fogva számos tényező nehezíti. A róla szóló diskurzus pedig ellentmondásokkal terhelt. A historizmus kutatását eleinte a kortárs ellenszenv, később az építészettörténettel foglalkozó tudósok anakronisztikus kritikája gáncsolta, így szisztematikusan csak az 1970-es évek végétől indulhatott el. A beszélgetésre olyan szakembereket hívtunk meg, akik a mai napig oroszlánrészt vállalnak a historizmusról szóló diskurzus alakításában. Velük beszélgetünk a historizmus kutatásának és népszerűsítésének kezdeteiről, jelenéről és a jövőben rejlő lehetőségekről.

Helyszín: ELTE BTK Fülep Lajos terem

Időpont: 2016. december 6. kedd, este 6 óra

Résztvevők:

Farbaky Péter címzetes egyetemi docens (ELTE BTK),

a Budapest Történeti Múzeum főigazgatója

Sisa József egyetemi tanár (PTE Műszaki és Informatikai Kar),
tudományos tanácsadó (MTA BTK MI)

Rozsnyai József egyetemi adjunktus (PPKE BTK)

A beszélgetést Salamon Gáspár doktorandusz (ELTE BTK) vezeti.

 

Az esemény meghívója ide kattintva érhető el.