Szekfű Gyula Szabadegyetem – Keresztesekből lázadók

2016. március 17-én lezajlott új programsorozatunk, a Szekfű Gyula Szabadegyetem első pódiumbeszélgetése, amelynek során a Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514. Magyarországáról. című kötet szerzőit kérdezte Arató György, egyesületünk elnöke és Baráth Dóra, egyesületünk gazdája. szgysz1_1

A beszélgetésre mintegy ötven érdeklődő volt kíváncsi, a Szekfű Gyula Történeti Könyvtár széksorai teljesen megteltek. Először a kötet előzményeiről számoltak be a szerzők, majd az egyes tanulmányokhoz kapcsolódó résztémákról feltett kérdésekre válaszoltak közérthetően, de tudományos megalapozottsággal. Nógrády Árpádot a korszak gazdasági hátteréről, Mikó Gábort és Neumann Tibort Szapolyai szerepéről és a megtorlásról, Lakatos Bálintot, Varga Szabolcsot és Péterfi Bencét a mozgalom földrajzi kiterjedéséről, társadalmi konnotációiról kérdeztük, C. Tóth Norbert és Horváth Richárd pedig a hadtörténet és a diplomatikai rendszerezés új eredményeiről beszélt a közönségnek.

Az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan látják a szerzők-szerkesztők Dózsát mint történeti személyt, ami iránt a közönségből is élénk érdeklődés mutatkozott, több kérdés merült fel, és élénk vita bontakozott ki, amely egyértelműen a rendezvény – és a kötet – sikerét mutatja: rávilágított egy olyan kérdésre, amely a nem történészek számára is fontos, és amelyet történeti szempontból is érdemes új megvilágításba helyezni. szgysz_1_2

Az estét Rizmajer József csepeli sörfőző ötvenliteres hordójának megcsapolásával és egy szerény állófogadással zártuk.