Szekfű Gyula Szabadegyetem – Az első kerekasztal-beszélgetés

szekfugyula_logo

Új programsorozatunknak, a Szekfű Gyula Szabadegyetemnek az a célja, hogy tudományos, interaktív és dinamikus fórumot teremtsen olyan problémáknak a megvitatására, amelyek a történelemnek és társtudományainak az íróasztalára tartoznak, és foglalkoztatják a hazai közbeszédet és a nemzeti közvéleményt. Tudományos igénnyel, értelmiségi formák közt, de a mai közbeszéd számára is érthető módon szeretnénk rámutatni jeles szakértők bevonásával történelmi önképünk meghatározó, olykor ellentmondásosan értelmezett szimbólumaira.

A programsorozat első rendezvényén a “Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514. Magyarországáról” című kötetet mutatjuk be a szerzőkkel egy kerekasztal-beszélgetés keretében. A Dózsa György vezette parasztháború félezredik évfordulója (1514–2014) több jellegzetes látleletet is adott arról, hogyan vélekedünk nemzeti régmúltunk ikonikussá vált drámájáról, a magyar társadalom Mohács előtti konfliktusairól. Ehhez járul hozzá különlegesen a most bemutatandó tanulmánykötet: ebben a kortárs történettudomány is letette a nemzeti közvélemény asztalára a maga új Dózsa-értelmezéseit. A rendezvény programja ide kattintva olvasható.

Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára
(1088 Bp. Múzeum krt. 6. I. emelet)
Időpont: 2016. március 17. csütörtök du. 5 óra

 dozsa1