„… Szentlélekkel és tűzzel…” (Lk 3,16): Balogh Margit Mindszenty Józsefről írt nagymonográfiájának bemutatója és ádventi koncert Bécsben

A Collegium Pazmanianum és a Mika Sándor Egyesület együttműködésével könyvbemutató pódiumbeszélgetést és ezzel egybekötött ádventi koncertet szerveztünk a Pázmáneum dísztermében, Bécsben, 2015. december 12-én, ádvent harmadik – örvendező – vasárnapjának előestéjén.

A második világháborús magyar véráldozat emlékévének (1945/2015) keretében megrendezett pódiumbeszélgetés díszvendége Balogh Margit, a Magyar Tudományos Akadémia főmunkatársa volt, akit Pál Zoltán doktorandusz és Isó Gergely egyetemi hallgató kérdezett frissen megjelent, Mindszenty József bíboros hercegprímás életét földolgozó nagymonográfiájáról (Balogh Margit: Mindszenty József. 1892–1975. Budapest, MTA BTK TTI2015.)

Balogh1

A kérdések nyomán a szerző korabeli képekkel illusztrált diavetítés keretében mutatta be a színültig megtelt díszterem közönségének Mindszenty József papi-lelkipásztori tevékenységét, módszereit, „hitvallását”; megismerhettük a hercegprímás politikai-egyházpolitikai nézeteit, valamint betekintést kaptunk Mindszenty szenvedéstörténetébe, meghurcoltatásának sokkoló körülményeibe. Ezáltal Mindszentynek kevéssé ismert vonásait is megpillanthattuk: a szenvedések által megterhelt, de meg nem tört magánember arcát.

A beszélgetés rámutatott arra, hogy Mindszenty József felelős egyházi vezetőként minden egyházat érintő kérdéshez elvi szinten közelített, s ami első pillantásra merev kompromisszumképtelenségnek tűnik nála, az valójában a modern idők politikai stílusának, a pillanatnyi haszonra törő manőverezgetéseknek elvi elutasítása volt.

A beszélgetés egyes blokkjai között, az ádventi készülődés jegyében Takács Éva népzenekutató, előadóművész gyönyörködtetett bennünket a magyar katolikus népi vallásosság legszebb énekeiből összeállított és tekerőlanton kísért válogatásával. A régi magyar népénekes liturgikus hagyomány misztériuma Takács Éva különlegesen gazdag repertoárja és kristálytiszta hangja révén valódi adventi hangulatot teremtett a magyar szellemi elitképzés bécsi fellegvárában.

balogh2

Facebook-galériánk ide kattintva érhető el.