Bábel tornya Szent Ágostonnál: Arató Anna legújabb publikációja

Bábel tornya Szent Ágostonnál: Arató Anna legújabb publikációja

Arató Anna tagtársunk Chloé McCarthy-val közös kritikai kiadásban publikálta Szent Ágoston De civitate Dei c. műve első francia fordításának egy fontos részletét. A Raoul de Presles által jegyzett késő középkori munka V. Károly francia király (1364–1380) megrendelésére készült; a számos fönnmaradt másolat közül a legteljesebb kézirati hagyományt tükröző változat 1380-ban került be a francia királyi könyvtárba.