A reformáció útjai – a Szekfű Gyula Szabadegyetem műhelykonferenciája

A reformáció útjai – a Szekfű Gyula Szabadegyetem műhelykonferenciája

A reformáció útjai című műhelykonferencia az egyetemi képzésben hiánypótló módon, egy helyen és egy napon kívánja bemutatni mindazokat a tudományos modelleket, amelyekkel az egyházi és hitbeli reform XVI–XVII. századi lehetőségeit és stratégiáit a kutatás leképezte. Széttartó és nem egy ponton egymásnak

Etnikai térképek Trianon árnyékában: Az etnikai térképezés múltja, jelene és jövője

Etnikai térképek Trianon árnyékában: Az etnikai térképezés múltja, jelene és jövője

A Mika Sándor Egyesület és az ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke sok szeretettel hív minden érdeklődőt az Etnikai térképek Trianon árnyékában – Az etnikai térképezés múltja, jelene és jövője elnevezésű térképtörténeti műhelyébe. A kétnapos szemináriumra az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának Könyvtárában kerül sor, ahol a műhelymunka mellett a

A helytállás üzenete

A helytállás üzenete

2017. február 9-én nagy sikerrel lezajlott az ateista keleti despotizmus elleni helytállást taglaló, egyesületünk által szervezett nemzetközi emlékkonferencia . A Petőfi Irodalmi Múzeum mindkét dísztermét zsúfolásig megtöltő, közel kétszáz résztvevő előtt házigazdánk, Prőhle Gergely főigazgató és fővédnökeink: Veres András, Szabó

Szervezői interjúk a Keresztény mártírium nemzetközi emlékkonferencia kapcsán

Szervezői interjúk a Keresztény mártírium nemzetközi emlékkonferencia kapcsán

"Mi hiszünk abban, hogy a hit nem mítosz, a hit valóság, és ezt jól kifejezi az Egyház fogalmi gyakorlata, amely kezdettől fogva logoszként (és nem mítoszként) hivatkozik a maga alapjára, az Igére és misztériumára. A keresztény hit valós történelemben él, mert alapja,

Keresztény társadalmi mártírium, 1944–1956

Keresztény társadalmi mártírium, 1944–1956

Nemzetközi emlékkonferencia

SÁRKÁNYHelyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum  (Károlyi-palota) Időpont: 2017. február 9. csütörtök, 9:30

Konferenciánk célja demonstrálni a magyar keresztény felekezeteknek a társadalom, a kultúra, az oktatás és az egészségügy területén képviselt fölbecsülhetetlen szerepét, valamint a vallásellenes kommunista terror arra irányuló törekvéseit,