Trianon 99 – Teleki Pál-emlékest Balassagyarmaton

A Bethlen Gábor Alapítvány a trianoni diktátum 99. évfordulóján Balassagyarmaton, a Legvitézebb Város falai közt adta át becsületrendjét, a Teleki Pál-érdemérmet Szőcs Zoltán Szabó Dezső-kutatónak, Vasy Géza irodalomtörténésznek és a Magyar Szemle folyóirat szerkesztőségének. Az ünnepség szónoka egyesületünk tagja, Tevelÿ Arató György volt.

“Szentelt földön állunk ma, a hazáért kiontott vérrel megszentelt helyen. Trianon centenáriuma előtt egy évvel mi másról szólhatnánk egymásnak ma itt, mint az önazonosság és az önrendelkezés egymást föltételező, személyiségőrző és közösségmegtartó összefüggéseiről? (…)

Meggyőződésem szerint elsősorban nem a külső nyomásra, hanem azokra az önemésztő belső útvesztésekre kell ma odafigyelnünk, amelyekre a maguk idejében elmulasztottunk igazságosan válaszolni, s emiatt máig megosztják a nemzeti emlékezetet, újra és újra gyűlölködő táborokra, vagy apatikus tömegre és egyoldalúan elkötelezett kormányzói akaratra osztva a nemzetet. Ma nekünk sokkal inkább erről kell beszélnünk, mert ha van valami, ami az önrendelkezés felszabadító erejének, a nemzet lelki fölemelésének útjában áll, az saját magunkon vágott sebeinkkel kapcsolatos kegyetlenségünk, részvéttelenségünk. Az Ady által elkiáltott belső útvesztés nem egyéb, mint méltatlanság az idő kihívásához. (…)

Amíg ezekre a kínzó belső ellentétekre, a szolidaritás hiányára nem találunk a közbeszédben engesztelő és közösségteremtő választ, vagyis nem európai módon, következetesen és igazságosan kapcsoljuk össze önrendelkezésünk és önazonosságunk kérdését, addig nem férünk hozzá Trianon erkölcsi értelmű kiigazításának egyre égetőbb kérdéséhez sem. (…)

Az eseményről szóló beszámolók elérhetők az alábbi címeken is: